Steve Contreras

Associate | Advokatfullmektig

KPMG i Norge

Steve jobber som advokatfullmektig /associate i KPMG Legal & Cyber & Security hvor han er tilknyttet tjenesteområdet Cyber Regulatory. Han bistår klienter med å navigere gjennom komplekse juridiske spørsmål i skjæringsfeltet mellom jus og teknologi. Steves ekspertise spenner over flere områder, med hovedfokus på personvern og IT-kontrakter, samt regulatoriske krav knyttet til kunstig intelligens.

Kontakt

E-post: steve.contreras@kpmg.no
Telefon: +47 980 84 042
LinkedIn 

Kompetanseområder:

  • Kunstig intelligens
  • IT-kontrakter
  • Personvern
  • 2023, Master i rettsvitenskap, UiB

  • 2022, Master of Laws - LLM, Information Communication Technology Law, UiO

  • 2023 – d.d., KPMG Law Advokatfirma