Maren Magnus Voll

Director | Advokatfullmektig

KPMG Law Advokatfirma AS

Maren leder KPMG og KPMG Law Advokatfirma sitt fagområde innen personvern og regulatorisk knyttet til Cyber & Security. Hun har inngående kompetanse på personvern, sikkerhetslovgivning, elektronisk identitet og informasjonssikkerhet, med bred erfaring fra krysningsfeltet juss, teknologi og forretning. Hun er en erfaren prosjektleder med særlig fokus på prosjekter innen compliance. Maren blir jevnlig benyttet som kurs- og foredragsholder.

Kontakt

E-post: maren.voll@kpmg.no

Telefon: +47 902 00 027

LinkedIn

  • Cybersikkerhet
  • Sikkerhet og personvern
  • 2010, Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

  • 2022 – d.d: KPMG AS / KPMG Law Advokatfirma, Director / Advokatfullmektig Cyber & Security

  • 2019 – 2022: KPMG AS, Manager Cyber & Security / KPMG Law Advokatfirma, Senior Manager / Advokatfullmektig Cyber & Security

  • 2018 – 2019: Universitetet i Oslo, Personvernombud (Data Protection Officer)

  • 2016 – 2018: Universitetets senter for informasjonsteknologi, IT-juridisk leder

  • 2014 – 2016: Universitetets senter for informasjonsteknologi, Juridisk rådgiver