Bokføring av omtvistede inngående fakturaer

Bokføring av omtvistede inngående fakturaer etter 2022-reglene

Både kjøper og selger skal bokføre faktura selv om hele eller deler av fakturaen er bestridt etter regelverket som gjelder i 2022.

I en prinsipputtalelse fra Skattedirektoratet (SKD) av 19.08.2022 ble det konkludert med at det ikke anses i strid med bokføringsloven § 4 nr. 3 om «realitet» i bokføringen å bokføre en omtvistet inngående faktura.


SKD fastslo at kjøper har både rett og plikt til å bokføre en omtvistet inngående faktura med virkning for merverdiavgiften, og at dette gjelder helt avhengig av kjøpers betaling.
Avgrensning ble i tråd med kravet til realitet foretatt for fiktive fakturaer da disse er uten grunnlag i avtale mellom partene, og ikke anses å gi uttrykk for en transaksjon mellom utsteder og fakturamottaker.

Vi bemerker for øvrig at løpende bokføring i tråd med faktureringen også vil være hensiktsmessig for kjøper da unnlatt bokføring og rapportering til merverdiavgiftsregisteret av bestridte fakturaer kan medføre foreldelse av kravet på fradrag for inngående avgift

Les mer om Bokføring av omtvistede inngående fakturarer hos Skatteetaten 

Kontaktpersoner

Jardar Aavik Skarprud

Advokat/ Attorney-at-law 

E-post: jardar.aavik.skarprud@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 237

Therese Marie Aakre Olsen

Advokatfullmektig/Manager

E-post: Therese.olsen@kpmg.no
Telefon: +47 906 37 962