Jardar Aavik Skarprud

Director | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Jardar har siden oppstart i KPMG i 2008 vært en del av selskapets merverdiavgiftsgruppe, hvor han arbeider med en variert portefølje av problemstillinger for selskaper og offentlige virksomheter/institusjoner. Jardar arbeider som advokat med avgiftsrådgivning overfor både nasjonale og internasjonale klienter. Oppgavene spenner fra registrering og rådgivning ved etablering av utenlandske foretak med tidsbegrenset virksomhet i Norge, til korrespondanse med avgiftsmyndighetene og advokater, samt større og mindre enkeltstående utredningsoppgaver og løpende rådgivningstjenester. Jardar har særlig erfaring fra flere prosjekter innenfor fast eiendom. Han har i den forbindelse vært involvert i ulike typer utbyggingsprosjekter med problemstillinger innen blant annet frivillig registrering, smitteregel, periodisering, infrastruktur, justeringsregler og forholdet til kompensasjon som kan være relevant for prosjekter innen bygg-, anlegg og eiendom. Han har også skrevet flere artikler og avholdt foredrag om merverdiavgift innen bygg, anlegg og fast eiendom. Det kan i den forbindelse nevnes at Jardar er med på å utarbeide sjekkliste for bygg- og anlegg som jevnlig utgis av KPMG.

Kontakt

E-post: jardar.aavik.skarprud@kpmg.no
Telefon: +47 406 39 237
LinkedIn

  • 1998, Can.jur, Universitetet i Oslo

  • 2008 - d.d., KPMG Law Advokatfirma, Director fra 2019

  • 2008, Skatt øst

  • 2005 - 2008, Østfold fylkesskattekontor