Jan Ove Fredlund

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Jan Ove er advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma AS i gruppen for indirekte skatt/mva. Jan Ove bistår både nasjonale og internasjonale klienter med avgiftsoptimalisering, bistand ved bokettersyn, internasjonal handel mv. Jan Ove leder også arbeidet med selskapsgjennomganger (due dilligence) knyttet til indirekte skatt og har i de senere år bistått ved et betydelig antall transaksjoner, herunder oppkjøp og salg av selskaper i de fleste bransjer.

Kontakt

 • Andre bokføringstjenester
 • Fast eiendom
 • Indirekte skatter
 • Juridiske tjenester
 • Merverdi- og omsetningsavgift
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2004

 • Advokatbevilling

 • 2013-dd: Advokat og partner i KPMG Law Advokatfirma AS

 • 2008-2013: Advokat KPMG Law Advokatfirma DA

 • 2007-2008: Advokatfullmektig KPMG Law Advokatfirma DA

 • 2006-2007: Skattejurist Akershus fylkesskattekontor

 • 2004-2006: Skattejurist skatteetaten i Vestfold