Stine Sophie Johnsen

Senior Associate | Rådgiver

KPMG Law Advokatfirma AS

Stine Sophie er en del av selskapets Merverdiavgiftsgruppe og SAF-T team. Hun jobber med en variert portefølje av problemstillinger, og bistår både offentlige og private kunder nasjonalt og internasjonalt. Stine Sophie bistår med alt fra registrering og rådgivning ved etablering av utenlandske foretak med tidsbegrenset virksomhet i Norge til, større og mindre enkeltstående utredningsoppgaver og løpende rådgivningstjenester, herunder også implementering og rådgivning relatert til SAF-T. Stine Sophie har en Master i Forretningsjus og Økonomi, og har følgelig tverrfaglig innsikt og kompetanse innenfor finans- og arbeidslivsregulering, økonomi- og regnskapsanalyse, samt prosjekt- og virksomhetsstyring.

  • Merverdiavgift – SAFT-T – Økonomitjenester – Regnskap – Skatt og avgift