Nasjonal og internasjonal personbeskatning

Nasjonal og internasjonal personbeskatning

Forutsigbarhet i kostnader, trygghet i forhold til overholdelse av regelverk og ikke minst å kunne ivareta medarbeiderne. KPMG hjelper deg!

Vi bistår med forutsigbarhet, overholdelse av regelverk og ivaretakelse av medarbeiderne.

Virksomheter som opererer internasjonalt, står overfor mange og komplekse utfordringer. Det er behov for forutsigbarhet i kostnader, trygghet i forhold til overholdelse av regelverk og ikke minst å kunne ivareta medarbeiderne slik at de kan konsentrere seg om jobben som skal gjøres utenfor hjemlandet.

Vårt team innen Global Mobility Services er tilknyttet KPMGs globale nettverk av spesialister, representert i mer enn 155 land. Vi har bred erfaring og kompetanse, og bistår alt fra større selskaper med tradisjonelle utstasjoneringer, utenlandske virksomheter med midlertidig virksomhet i Norge, selskaper som forestår utleie av personell og selskaper som i mer tilfeldig omfang møter på utenlandsproblematikk.

Vi bistår i alle spørsmål som oppstår i forbindelse med internasjonal reisevirksomhet og arbeidsforhold, eksempelvis:

 • Internasjonal og nasjonal personbeskatning
 • Forsikring
 • Mobility policy
 • Arbeidsgiveravgiftsspørsmål
 • Immigrasjonslovgivning
 • Håndtering og administrasjon av kortvarige og lengre tjenestereiser
 • Internasjonal og nasjonal trygderett
 • Pensjoner
 • Incentivordninger
 • Regler knyttet til rapporterings- og registreringsforpliktelser
 • Lønnsinnberetning og skyggerapportering
 • Internasjonal og nasjonal arbeidsrett
 • Gjennomføring av lønnskontroller
 • Selvangivelsesbistand

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss fra andre advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt