SAF-T Gap Analysis

Enklere innlevering?

Fra 1. januar 2020, skal alle bokføringspliktige virksomheter være i stand til å kunne eksportere sine bokførte opplysninger på standard dataformat (SAF-T-regnskap) via Altinn. I en stadig mer digitalisert verden ønsker norske skattemyndigheter enklere og hurtigere tilgang til skattyters regnskaps- og skattedata i et strukturert digitalt format. Til tross for at kravet ble implementert for over tre år siden, pådrar bedrifter seg fortsatt bøter som følge av at de ikke overholder regelverket.

Looking for the english version?

Hva

SAF-T-formatet er basert på standard norsk kontoplan og krever at kontoer må mappes i henhold til det. Filen må hverken mer eller mindre inneholde data basert på det underligggende ERP-systemet.

Hvem

Fra 1. januar 2020 er skatteytere ansvarlige for å sørge for at regnskapsdata er levert på riktig format på forespørsel fra skattemyndighetene – vanligvis med en to ukers frist.

Hvordan

SAFT-T-filen inneholder en rekke obligatorisk datainformasjon, herunder kontospesifikasjon og hvordan hovedboksdata, kunde- og leverandørdata (reskontro), merverdiavgiftsdata i tillegg til konkrete data om den enkelte skatteyter.Vanlige feil

Selv bedrifter som har implementert SAF-T-rapporteringsstandarden, står ovenfor spørsmål og utfordringer når prosedyrene for forespørsel og opplastning ikke møter forventningene.De hyppigste feilene som vi observerer er:

 • Utdatert kontoplan eller feilaktig bruk av MVA-koder, som fører til manglende mapping av kontoer, feilvurderinger eller kommentarer fra skattemyndighetene.
 •  Ad-hoc løsninger, vanligvis Excel-basert. Dette kan forårsake forsinkelser i den typiske to ukers fristen fra revisjonsforespørsel til innsending.
 • Komplekse ERP-systemer som krever at all data som kan rapporteres, skal inkluderes i filene, men reskontrodata som holdes i et eget system blir ofte ekskludert eller ikke avstemt riktig. Dette resulterer i spørsmål og bøter.
 • Manglende overholdelse av norsk regnskapsregelverk, som krever at bedrifter holder sitt norske regnskap i en egen reskontro, som bør avstemme med deres lokale regnskap. Bedrifter ser ofte bort fra denne regelen når bare noen få transaksjoner er postert i en enhet som er knyttet til Norge. Når SAF-T forespørselen forekommer, resulterer dette i rapportering av alle transaksjoner, også de som ikke er relevante for Norge.
 • Manuelle justeringer utenfor systemet, som forårsaker avvik mellom dataene i SAF-T-filen og innsendte rapporter for perioden.

Hvordan implementere?

Over 200 klienter har mottatt bistand fra KPMG relatert til SAF-T, hvor tre implementeringstilnærminger har blitt identifisert: standardløsning i ERP systemet, SAF-T som en tjeneste, og manuell forberedelse av fil.

Den optimale tilnærmings- og implementeringsmetoden avhenger av flere faktorer, slik som tilgjengelighet til kildesystem og antall posteringer.

Innebygd SAF-T-løsning

Ulike ERP-systemer i samsvar med gitte bestemmelser.

Manuell forberedelse av data

KPMG tilbyr en standarisert mal som inneholder alle obligatoriske felter.

SAF-T som en tjeneste

For komplekse IT-landskaper tilbyr KPNG løsninger for alle steg i prosessen – fra datauttrekk til opprettelse av fil.

Hvordan sikre overholdelse?

Valideringsverktøyet på Skatteetatens sider validerer filens struktur og tester muligheten for innsendelse av filen. Den foretar ikke intern avstemming eller mapping. For våre klienter, og andre som ønsker å forsikre seg om at filen de har er gyldig, kan KPMGs SAF-T Gap Analysis undersøke om deres fil oppfyller kravene til både struktur og innhold.  

Ikon for mapper

1. Filstruktur

 • XML-elementer overholder skattemyndighetenes krav
 • Tegnsett fil samsvarer med forventningene
Ikon for tommel opp

2. Avstemming

 • Informasjon i filen samsvarer (elementer vs. totalen)
 • Individuelle SAF-T-filer samsvarer med hverandre
Ikon for signering dokument

3. Mapping

 • Anvendelse av korrekt standard for mapping både for kontoer og MVA-koder
Ikon for lenke

4. Transaksjoner

 • Anvendelse av hovedboklenker
 • Anvendelse av MVA-koder på skattegrunnlag 


Utover SAF-T Gap Analysis

SAF-T Enhanced VAT Health Check gir grundigere innsikt i SAF-T filen og dens innhold utover standard sjekk for konsistens. Dette verktøyet benytter seg av automatiske analyser for å avstemme MVA-melding og SAF-T informasjon, og avdekker potensielle fradragsmuligheter, og identifiserer potensiell compliance risiko. 

Videre kan filformatet også gi innsikt i en bedrifts prestasjon, for eksempel med arbeidskapital og leverandørlikviditetsanalyse. 

Illustrasjon som viser trinnvis opplasting av SAF-T-filer


Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med KPMG teamet dersom du har noen spørsmål relatert til filformatet, validering, implementering eller SAF-T generelt. Vi vil gjerne hjelpe!