Registrerings- og rapporteringsforpliktelser

Registrerings- og rapporteringsforpliktelser

Norge har omfattende registrerings- og rapporteringsforpliktelser for utenlandske selskaper. KPMG har bred erfaring på dette området.

KPMG bistår utenlandske selskaper som trenger bistand til Norges omfattende regelverk.

Mange utenlandske selskaper ser til Norge for oppdrag, særlig innenfor bygg- og anleggsbransjen. For disse selskapene er det viktig å være klar over at Norge har omfattende registrerings- og rapporteringsforpliktelser for utenlandske selskaper. Forpliktelsene gjelder uansett om de leverer kortvarige entrepriseoppdrag eller leier ut arbeidskraft.

Selskapene er ofte ukjent med regelverket og behøver bistand for å møte kravene både fra myndighetene og fra norske oppdrags- og arbeidsgivere. Norsk oppdragsgiver kan etter regelverket holdes solidarisk ansvarlig med sine oppdragstakere og samarbeidspartnere for at disse forpliktelsene oppfylles i hele kontraktkjeden, og manglende oppfyllelse kan utløse krav om at oppdragsgiver skal dekke eventuelle ubetalte skatte- og avgiftskrav for sine utenlandske underentreprenører.

 

KPMG har bred erfaring og god ekspertise på området og bistår mange norske og utenlandske selskaper med å overholde disse forpliktelsene.

 

 • Bistand med registrering av utenlandske selskap i Brønnøysundregisteret
 • AA-meldinger til NAV, søknad om skattekort og flyttemelding
 • ID-sjekk hos skatteetaten
 • Søknad om fritak for solidaransvar
 • Bestilling av ID-kort for bygge- og anleggsplasser
 • Arbeidsgiveravgift
 • Skatteberegninger (bruttolønn/ nettolønn)
 • Utarbeidelse av lønnsslipper
 • Selvangivelser for selskap og person
 • Rådgivning knyttet til minstelønnskrav, gjennomsnittsberegning av arbeidstid, tariffavtaler, likebehandling i henhold til vikarbyrådirektivet m.m.
 • Registrering av kontrakter og arbeidstakere hos Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)
 • Avklaring av trygdemedlemskap
 • Søknad om fritak for solidaransvar
 • Yrkesskadeforsikring og obligatoriske tjenestepensjonsordninger
 • Fast driftssted- og skattepliktvurderinger

Ta kontakt