Internasjonal trygd, pensjon, helse og forsikring

Internasjonal trygd, pensjon, helse og forsikring

Vi rådgir offentlig forvaltning samt norske og internasjonale forsikrings- og pensjonsselskaper.

Vi rådgir offentlig sektor, norske og internasjonale forsikrings- og pensjonsselskaper.

KPMG har omfattende erfaring med internasjonal trygde- og helserett, pensjonsrett og forsikring og er ett av de ledende kompetansemiljøer
i Norge innenfor dette feltet. Vi er eksperter på grensekryssende
problemstillinger hvor både nasjonalt og internasjonalt regelverk kommer til
anvendelse.

Våre fokusområder er å redusere sosiale avgifter og hindre
selvassurandøransvar for arbeidsgiver og sikre økonomisk trygghet ved sykdom, skade, uførhet og alder for arbeidstaker ved arbeid eller opphold i utlandet. Vi bistår også offentlig forvaltning samt norske og internasjonale forsikrings- og pensjonsselskaper med rådgiving.

Vår bistand omfatter et vidt spekter av tjenester deriblant:

 • Optimalisering av policyer for å redusere sosiale kostnader som arbeidsgiveravgift og trygdeavgift
 • Trygdeplanlegging og oppsett av alternative dekningsmodeller for å kompensere bortfall av folketrygd dekning
 • Bistand til innrapportering og betaling av trygdeavgift og arbeidsgiveravgift i Norge og utland
 • Benchmarking tjenester
 • Avklaring av lovvalg i forbindelse med lovpålagt regelverk (folketrygdloven, obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring) og utenlandsk rett 
 • Søknad om frivillig medlemskap i folketrygden for ansatte og medfølgende familiemedlemmer
 • Søknad om opprettholdelse av pliktig medlemskap i folketrygden i henhold til trygdeavtale eller EØS-avtalens trygdedel 
 • Eksport av ytelser etter folketrygden, trygdeavtale og private pensjonsløsninger
 • Bistand til oppsett av forsikrings- og pensjonsløsninger i inn- og utland
 • Bistand i forbindelse med grenseoverskridende helsetjenester i EØS-området
 • Regresshåndtering for nasjonale og internasjonale arbeidsgivere og forsikringsselskaper

Ta kontakt