Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift

Våre råd kan gi store kostnadsbesparelser når medarbeidere jobber på tvers av landegrensene.

Våre råd kan gi kostnadsbesparelser når medarbeidere jobber på tvers av landegrensene.

Arbeidsgiveravgift utgjør en stor kostnad for arbeidsgiver. Våre spesialister vil bistå med rådgivning som kan gi store kostnadsbesparelser når medarbeidere jobber på tvers av landegrensene.

Det er viktig å være oppmerksom på at det er store variasjoner i satsene for trygd- og arbeidsgiveravgift fra land til land. Tilsvarende gjelder for kostnader knyttet til fortsatt medlemskap i hjemlandets trygdeordning.

Vi bistår våre klienter med å avklare hvor arbeidsgiveravgift skal betales, gi innspill på avlønningsstruktur for kostnadsbesparelser, innhente medlemskaps-dokumentasjon fra hjemland og rapportere avgift til Skatteoppkrever Utland i tilfeller hvor lønn utbetales fra utlandet. Vår bistand sikrer at det betales korrekt avgift og at selskapet har et forutsigbart kostnadsbilde før arbeidsforholdet i utlandet påbegynnes.

Ta kontakt