Merverdiavgift

Merverdiavgift

KPMG har bred kompetanse innen merverdiavgift, toll, særavgifter og internasjonal avgift.

KPMG har bred kompetanse innen merverdiavgift, toll, særavgifter og internasjonal avgift.

Merverdiavgift gjelder generelt for alle leveranser av varer og tjenester i Norge. Standardsatsen på 25 % representerer en betydelig økonomisk innvirkning på de fleste transaksjoner.

Vi opplever et stadig økende fokus på etterlevelse av merverdiavgiftsregelverket, ikke bare hos skattemyndighetene, men også hos virksomheter som ønsker å oppnå avgiftsoptimalisering, unngå risiko og kostnader.

Regelverket er komplekst, og det er lett å trå feil. Merverdiavgiftsspørsmål bør vurderes nøye, blant annet i forbindelse med konkrete transaksjoner, fremtidige disposisjoner, restrukturering og kontraktsutforming.

Våre medarbeidere innen merverdiavgift har lang erfaring fra ulike nivåer i skatteetaten, samt fra privat virksomhet. Erfarne medarbeidere sørger for praktisk forståelse av forretningsmessige utfordringer og muligheter. Kombinasjonen med tilgangen til spesialister gjennom KPMGs globale nettverk gjør oss kvalifisert til å kartlegge og avklare avgiftssituasjoner for å gi råd og forslag til løsninger som er optimalisert for den enkelte virksomhets spesielle behov.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Justeringsreglene for fast eiendom og andre kapitalvarer
  • Finansielle tjenester, med EU-rettens ekstraordinære betydning
  • Spørsmål om avgiftspliktens omfang i Norge og i utlandet
  • Henvendelser til avgiftsmyndighetene om fortolkningsspørsmål
  • Søknad om avgiftsregistrering i Norge og i utlandet, fellesregistrering, frivillig registrering m.m.
  • Merverdiavgiftsrepresentasjon for utenlandske næringsdrivende
  • Avgiftsgjennomgang og -optimalisering
  • Oppfølging ved bokettersyn, herunder klagesaker og rettssaker
  • Bokføringsregelverket, dokumentasjon av merverdiavgift, utstedelse og innhold av fakturaer, søknad om dispensasjoner
  • Søknad om refusjon av merverdiavgift i Norge og i utlandet

Ta kontakt