Internasjonale arbeidsforhold

Internasjonale arbeidsforhold

Vi dekker hele området av spørsmål som oppstår i forbindelse med internasjonal reisevirksomhet og arbeidsforhold.

Vi dekker spørsmål som oppstår i rundt internasjonal reisevirksomhet og arbeidsforhold.

I et stadig mer globalt arbeidsmarked med høy endringshastighet er det viktig å ha god kontroll på regulatoriske forhold, gode, robuste prosedyrer og forutsigbart kostnadsbilde. Som rådgiver samarbeider vi med våre kunder for å skape verdi gjennom mobilitet. Vi ønsker å være en rådgiver som aktivt gir innspill til løsninger og fortrinnsvis før et problem oppstår!

Vårt team på Global Mobility Services består av personer med variert
bakgrunn og kompetanse og sammen dekker vi hele området av spørsmål som oppstår i forbindelse med internasjonal reisevirksomhet og arbeidsforhold, herunder:

  • Nasjonal og internasjonal personbeskatning
  • Trygd, pensjon og forsikring
  • Immigrasjonslovgivning
  • Registrerings-/ rapporteringsforpliktelser
  • Selvangivelsesbistand
  • Arbeidsgiveravgift
  • Administrasjon av tjenestereiser


Global Mobility Services i KPMG Law Advokatfirma AS er tilknyttet KPMGs globale nettverk av spesialister, representert i mer enn 155 land. Vi har et sterkt integrert team som er spesialisert på internasjonale arbeidsforhold og tjenestereiser. Vi jobber også tett med våre kollegaer innen fagområdene selskapsbeskatning, internprising og merverdiavgift. I våre kunderelasjoner etterstreber vi å gi helhetlig rådgivning som tar hensyn til hele spekteret av problemstillinger. Sammen leverer vi klare løsninger på kompliserte spørsmål.

Vi representerer per i dag alt fra større globale selskaper med tradisjonelle
utstasjoneringer, utenlandske virksomheter med midlertidig virksomhet i Norge, selskaper som forestår utleie av personell og selskaper som i mer tilfeldig omfang møter på utenlandsproblematikk. Videre bistår vi norske selskaper med ulike spørsmål knyttet til internrettslige forhold innen en rekke
fagområder. 

KPMG har også utviklet svært gode teknologiverktøy for administrasjon av utstasjonert personell, både til bruk internt hos oss, men som også er tilgjengelig for selskapet og den utstasjonerte selv.

Ta kontakt