Administrasjon av lokalt ansatte som arbeider i utlandet

Administrasjon av ansatte som arbeider i utlandet

Arbeid på tvers av landegrensene medfører risiko for den ansatte så vel som arbeidsgiver. Sørg for at du unngår fallgruvene!

Arbeid på tvers av landegrenser gir risiko for både ansatte og arbeidsgiver.

I en verden hvor krav til effektivitet, lønnsomhet, vekst og kundefokus medfører at stadig flere lokale arbeidstakere må forvente å arbeide på tvers av landegrensene, det være seg kortere og lengre tjenestereiser, prosjektarbeid, fjernarbeid, delt arbeidssted mellom flere land, være ansatt i nordisk eller pan-europeiske funksjon eller å ha flere arbeidsgivere innenfor samme konsern. Ulike måter å organisere arbeid over landegrensene innebærer økt risiko for arbeidsgiver og arbeidstaker med hensyn til å etterleve lovpålagte regler i både ansettelses- og arbeidsland. KPMG er eksperter på grensekryssende arbeid og vil sikre at verken arbeidsgiver eller arbeidstaker risikerer sanksjoner i det landet man arbeider i.

Arbeid på tvers av landegrensene medfører risiko for den ansatte så vel som arbeidsgiver. Den ansatte kan for eksempelvis etablere skatte- og trygdeplikt til flere land. Det må avklares lovvalg i forhold til arbeidsrett. Videre kan det foreligge visumplikt eller krav om arbeidstillatelse i landet man skal utføre arbeid. Det er også viktig å være oppmerksom på at arbeid i utlandet kan etablere skattepliktig virksomhet for arbeidsgiver, ved at det etableres fast driftssted. Det kan foreligge registrerings- og rapporteringsforpliktelser som i mange tilfeller må ivaretas, og arbeidstakeren må sikres økonomisk trygghet ved sykdom, uførhet og alder.

Ta kontakt med oss og la våre eksperter hjelpe deg med å følge reglene på dette området.

Vi bistår blant annet med:

 • HR support til linjeledere og HR business partnere/managere
 • Rådgiving om internasjonal arbeidsrett, lovvalg, arbeidskontrakter og utenlandsk arbeidsrett
 • Visum og immigrasjonskrav
 • Rapportering og forskuddstrekk
 • Vurdering av skatte- og trygdeplikt og unngåelse av dobbeltbeskatning
 • Fast driftsstedsvurderinger
 • Trygd, pensjon og forsikring ved grensekryssende arbeid
 • Kompensasjonsmodeller og utvikling av policy for forretningsreiser og multistat arbeidere
 • Benchmarking og kulturtrening
 • Tracking av ansatte
 • Optimalisering av policyer og kostnadsbesparende tiltak
 • HMS rutiner og tiltak på reise/Duty of Care
 • Outsourcing tjenester 

Ta kontakt