Personbeskatning

Personbeskatning

KPMG yter rådgivning innen alle spørsmål knyttet til skatterettslige problemstillinger for privatpersoner.

KPMG yter rådgivning knyttet til skatterettslige problemstillinger for private.

KPMG yter rådgivning innen alle spørsmål knyttet til skatterettslige problemstillinger for privatpersoner, herunder investeringsstrukturer, formuesbeskatning, skattemessig behandling av lønnsytelser, aksjebaserte incentivordninger, fast eiendom i Norge/utland, inn- og utflytting til/fra Norge, exit beskatning og unngåelse av dobbeltbeskatning.


Vi kan også bistå med utarbeidelse av selvangivelser og ligningspapirer, være rådgiver i forbindelse med bokettersyn og ligningssaker, klageprosesser mot ligningsmyndighetene og prosedyre for domstolene.

Ta kontakt