Selvangivelsesbistand

Selvangivelsesbistand

KPMG har omfattende erfaring med skatterådgivning for formuende privatpersoner, ansatte og arbeidsgivere.

KPMG tilbyr skatterådgivning for formuende privatpersoner, ansatte og arbeidsgivere.

KPMG Law har omfattende erfaring med skatterådgivning for arbeidsgivere, ansatte og formuende privatpersoner. Fordi regelverket er komplekst, nasjonalt og internasjonalt, vil bistand fra våre skatteeksperter være av stor verdi. Vi vil sørge for at nødvendige skjema fylles ut for å unngå dobbeltbeskatning, vi utreder uklare skattespørsmål, sikrer at all fradragsposter kommer med og at inntekt og formue blir riktig fastsatt.

Vi bistår hvert år et stort antall personer med gjennomgang og utfylling av selvangivelsene. Mange av våre kunder har enten lønnsinntekt fra utlandet eller kapitalinntekt eller formue i utlandet. Vi har også avtaler med store internasjonale selskaper som har arbeidstakere som jobber i flere land i løpet av året eller ansatte som arbeider kortvarig i Norge. Det er komplisert å forholde seg til skattereglene i flere land, og KPMG med sitt internasjonale nettverk kan tilby bistand der vi sikrer at det betales riktig skatt i de aktuelle landene.

I tillegg til forberedelse og utfylling av selvangivelsen, gjennomgår vi skatteoppgjøret og utarbeider klage dersom ligningen ikke er i samsvar med påstand i selvangivelsen.

Vår bistand sikrer at individuelle skatteforhold blir håndtert korrekt!

Ta kontakt