Tonje er partner og advokat. Hun er spesialisert innen internasjonal personbeskatning og arbeidsforhold over landegrensene. Hennes hovedkompetanse ligger innenfor fagfeltene internasjonal beskatning, internasjonal trygderett, pensjonslovgivning, samt aksje- og incentivordninger. Tonje er ansvarlig for bistand til flere globale selskaper med internasjonale arbeidsforhold og prosjekter. Hun arbeider daglig med inn- og utstasjoneringer i internasjonale selskaper, og bistår både arbeidsgiver og arbeidstager med skattemessige forpliktelser oppstått ved arbeid i Norge. Hun har deltatt og deltar i prosjekter knyttet til planlegging og utarbeidelse av aksje- og incentivavlønning for internasjonale selskap. Tonje har i tillegg et særlig ansvar for "International Private Clients".

Kontakt

E-post: tonje.norrvall@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9223
LinkedIn

  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Internasjonale markeder
  • Juridiske tjenester
  • Nasjonale markeder
  • Skatt og avgift
  • 1988 - Juridisk embedseksamen, Universitet i Oslo

  • Advokatbevilling

  • 1997 - dd: KPMG Law Advokatfirma Partner fra 2003

  • 1990 - 1997: A/S Norske Shell, Tax Manage

  • 1988 - 1990: Oslo ligningskontor, Skattejurist