Tonje Christin Norrvall

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Tonje er partner og advokat. Hun er spesialisert innen internasjonal personbeskatning og arbeidsforhold over landegrensene. Hennes hovedkompetanse ligger innenfor fagfeltene internasjonal beskatning, internasjonal trygderett, pensjonslovgivning, samt aksje- og incentivordninger. Tonje er ansvarlig for bistand til flere globale selskaper med internasjonale arbeidsforhold og prosjekter. Hun arbeider daglig med inn- og utstasjoneringer i internasjonale selskaper, og bistår både arbeidsgiver og arbeidstager med skattemessige forpliktelser oppstått ved arbeid i Norge. Hun har deltatt og deltar i prosjekter knyttet til planlegging og utarbeidelse av aksje- og incentivavlønning for internasjonale selskap. Tonje har i tillegg et særlig ansvar for "International Private Clients".

  • Bygg- og anleggsvirksomhet
  • Internasjonale markeder
  • Juridiske tjenester
  • Nasjonale markeder
  • Skatt og avgift
  • 1988 - Juridisk embedseksamen, Universitet i Oslo

  • Advokatbevilling

  • 1997 - dd: KPMG Law Advokatfirma Partner fra 2003

  • 1990 - 1997: A/S Norske Shell, Tax Manage

  • 1988 - 1990: Oslo ligningskontor, Skattejurist