Svein G. Andresen

Partner | Advokat

KPMG Law Advokatfirma AS

Svein er partner og advokat. Han er leder av gruppen for selskapsbeskatning i Oslo og har arbeidet med skatterettslige spørsmål i 25 år. Svein er medlem av KPMGs internasjonale nettverk for internasjonal selskapsbeskatning og internprising. Han har bred erfaring med å bistå selskap med internasjonale strukturer/restruktureringer, koordinering av globale internprisingsprosjekter samt håndtering av skattetvister med skattemyndighetene i inn- og utland. Han har særlig erfaring med PE-eide industrielle virksomheter, sjømat og forsikringsbransjen. Flere ganger har han blitt nevnt som en ledende skatte, internprisingsekspert eller skattekonflikt ekspert av det anerkjente tidsskriftet "International Tax Review". Svein er styreleder i KPMG Law Advokatfirma AS

Kontakt

 • Internasjonale markeder
 • Internprising
 • Juridiske tjenester
 • Myndigheter og offentlig sektor
 • Nasjonale markeder
 • Nasjonale myndigheter
 • Restruktureringstjenester
 • Selskapsbeskatning
 • Skatt og avgift
 • 1990: Det juridiske fakultet i Oslo

 • Advokatbevilling

 • 1995-dd: KPMG. Partner fra 2001.

 • 1992-1994: Sentralskattekontoret for storbedrifter

 • 1991-1992: Skattedirektoratet