De ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) of kunstmatige intelligentie zit in een stroomversnelling en dringt overal in de maatschappij door. Algoritmes beïnvloeden in toenemende mate ons leven. Zij bepalen bijvoorbeeld hoeveel krediet je kunt krijgen, stellen medische diagnoses en voorspellen criminele activiteiten. Dat biedt geweldige kansen, maar roept tegelijkertijd vragen op over de werking van die algoritmes en de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

Niet verwonderlijk dus dat bij steeds meer organisaties de behoefte groeit aan inzicht in de werking ervan. Zijn ze zorgvuldig ontwikkeld en effectief? Zijn de uitkomsten betrouwbaar, ethisch verantwoord en uitlegbaar aan belanghebbenden?

Meer informatie over de uitdagingen rondom Artificial Intelligence?

Neem contact op met Frank van Praat, Director Trusted Analytics.