Algoritme Vertrouwensmonitor

Nu de inzet van algoritmes steeds verder toeneemt, is het interessant om te bekijken wat dit doet met het vertrouwen van burgers in de technologie. In het derde kwartaal van 2023 heeft KPMG, in samenwerking met Motivaction, een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van algoritmes bij de gemiddelde Nederlander, en het vertrouwen die zij hierin stelt te hebben.

In de periode juli – september 2023 hebben 1044 Nederlanders, in de leeftijdscategorie van 18 t/m 75 jaar, deelgenomen aan het onderzoek. 

Bekendheid met algoritmes het afgelopen jaar gestegen

Sinds KPMG’s eerste onderzoek naar het vertrouwen in algoritmes onder Nederlandse burgers in 2019, is de bekendheid met algoritmes alleen maar toegenomen. Waar in 2019 minder dan de helft van de Nederlanders bekend was met algoritmes, weten in 2023 bijna drie op de vier Nederlanders wat een algoritme is. Deze snelle toename kan worden verklaard door de toenemende mate waarin algoritmes voorkomen in de berichtgeving in de media en in het dagelijks leven. Algoritmes worden inmiddels dagelijks toegepast en gebruikt, bijvoorbeeld in (web)winkels, sociale media en streaming-diensten. Ook besteden de media steeds meer aandacht aan de rol van algoritmes in de samenleving, hoewel deze aandacht lang niet altijd positief van aard is.

Het vertrouwen in algoritmes het afgelopen jaar gedaald

Hoewel de bekendheid van algoritmes onder de Nederlandse bevolking aanzienlijk is toegenomen, valt op dat het vertrouwen in deze nieuwe technologie jaar op jaar een forse daling doormaakt. In 2023 is het vertrouwen met 22% gedaald ten opzichte van 2022, in lijn met de hoge percentages in voorgaande jaren. Tegelijkertijd blijkt dat het vertrouwen slechts in beperkte mate is gestegen, namelijk met maar 7%. Dat is een groot verschil ten opzichte van 2020, waar de toename van het vertrouwen ongeveer 12% was. Het lijkt erop dat, ondanks de grotere bekendheid met algoritmes, de bezorgdheid over hun rol in onze samenleving toeneemt.

Vertrouwen in algoritmes

Download het volledige rapport