Algoritme Vertrouwensmonitor

Nu de inzet van algoritmes steeds verder toeneemt, is het interessant om te bekijken wat dit doet met het vertrouwen van burgers in de technologie. De verwachting is dat naarmate de ervaring met algoritmes toeneemt ook het vertrouwen toeneemt; mits die ervaringen positief zijn.

In opdracht van KPMG doet onderzoeksbureau Motivaction voor het derde jaar op rij onderzoek naar het vertrouwen in algoritmes bij de Nederlandse bevolking. In mei 2022 zijn 1037 Nederlanders in een leeftijdscategorie van 18 t/m 75 jaar ondervraagd. Van laag- tot hoogopgeleiden met een gelijke verdeeldheid tussen mannen en vrouwen.

2022: De bekendheid neemt toe, maar het vertrouwen in algoritmes daalt

Sinds het eerste onderzoek omtrent vertrouwen in algoritmes in 2019 is vast te stellen dat er een duidelijke trend aanwezig is, waarbij de bekendheid met algoritmes jaar op jaar is gestegen. In de periode 2020-2021 is de bekendheid met algoritmes met 10% gestegen. Hiervoor zou een mogelijke verklaring  de toeslagenaffaire kunnen zijn, die eind 2020-begin 2021  leidde tot het aftreden van het toen regerende kabinet. Dit leidde tot veel media-aandacht over hoe het gebruik van algoritmes negatieve gevolgen met zich mee kan brengen.

Terwijl de bekendheid van algoritmes onder de Nederlanders is gestegen, valt op dat daartegenover het vertrouwen in algoritmes in 2022 juist meer is afgenomen, met 24% vergeleken met 15% in 2020. Ook is het vertrouwen in mindere mate toegenomen met 6% in 2022 vergeleken met 12% in 2020. Het is aannemelijk dat toenemende media-aandacht voor meer bekendheid met algoritmes zorgt, maar ook voor minder vertrouwen, aangezien deze berichtgeving vaak van negatieve aard is.

Bekendheid met algoritmes

Bekendheid met algoritmes

Vertrouwen in algoritmes

Vertrouwen in algoritmes

Download het rapport over het vertrouwen van de Nederlandse burger in algoritmes