Datum laatst gewijzigd: 21 november 2023

KPMG vindt het belangrijk om de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die is toevertrouwd te waarborgen. In het kader van deze fundamentele verplichting verbindt KPMG zich tot een juiste bescherming en een juist gebruik van persoonlijke informatie die online wordt verzameld (hierna te noemen: persoonsgegevens).

Wij streven ernaar om uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen die vrijwillig door online bezoekers worden verstrekt om hiermee deze personen informatie en/of diensten te kunnen aanbieden, of informatie over carrièremogelijkheden. In deze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring goed door te lezen.

Voor bepaalde onderwerpen of webpagina's die door KPMG worden gehost zijn specifieke privacyverklaringen beschikbaar met aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens door KPMG. Zo zijn er bijvoorbeeld privacyverklaringen in het kader van recruitment, ons preference center, marketingcontacten, gepersonaliseerde content, evenementen en met betrekking tot onze dienstverlening. Deze vindt u via de volgende links:

De informatie in deze specifieke privacyverklaringen moet worden gelezen in aanvulling op en in samenhang met de informatie in onderhavige privacyverklaring.

1. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
    1.1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
    1.2. Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
    1.3. Automatisch verzamelen van persoonsgegevens
            1.3.1. IP-adressen
            1.3.2. Cookies
            1.3.3. Google Analytics
            1.3.4. Web beacons
            1.3.5. Locatiegebaseerde tools
    1.4. Social media-widgets en -toepassingen
    1.5. Kinderen
2. Delen en doorgifte van persoonsgegevens
    2.1. Doorgifte binnen het netwerk van KPMG-member firms
    2.2.Doorgifte aan derden
3. Keuzeopties
4. Uw rechten
5. Veiligheid en integriteit van gegevens
6. Links naar andere websites
7. Wijzigingen in deze verklaring
8. Vragen over en handhaving van ons beleid

1. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens

1.1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u ervoor kiest om deze te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u ons mailt of zich aanmeldt voor bepaalde diensten. In sommige gevallen heeft u al eerder persoonsgegevens aan KPMG verstrekt (bijvoorbeeld als u een voormalig medewerker bent). Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om uw profiel op te bouwen of aan te vullen, eventueel in combinatie met informatie die wij al over u hebben. Zo kunnen wij u specifieke diensten aanbieden, bijvoorbeeld in het kader van onze verkoopactiviteiten.

U kunt ervoor kiezen u op een website van KPMG te registreren of hierop in te loggen met behulp van een Single Sign On-dienst (SSO) van een derde partij. Deze derde partij verifieert uw identiteit en koppelt de inloggegevens die u voor uw social media gebruikt (bijv. LinkedIn, Google of Twitter) aan KPMG. In dat geval verzamelen we alle voor het inloggen of registreren benodigde informatie of content, waarvan u aan de social media-provider heeft toegestaan dat dit met ons mag worden gedeeld, zoals uw naam en e-mailadres. Welke informatie wij nog meer verzamelen, hangt af van de privacy-instellingen zoals u die bij uw social media-provider heeft ingesteld. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring of het beleid van de betreffende dienst door te lezen.

Wanneer u zich registreert of persoonsgegevens aan KPMG verstrekt, gebruiken wij deze informatie zoals beschreven in onderhavige privacyverklaring en, indien van toepassing, in een specifieke privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt, tenzij we uw toestemming hiervoor hebben ontvangen, indien we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting of als verdere verwerking is toegestaan op basis van de privacywetgeving. Wanneer u zich bijvoorbeeld op een KPMG-website registreert en informatie over uw voorkeuren verstrekt, gebruiken wij deze informatie om uw gebruikerservaring te personaliseren. En wanneer u zich registreert of via een derde partij met SSO inlogt, kunnen wij u herkennen als dezelfde gebruiker op de verschillende apparaten die u gebruikt en kunnen wij uw gebruikerservaring op andere websites van KPMG personaliseren. Wanneer u KPMG uw curriculum vitae stuurt om online op een functie te solliciteren, gebruiken wij de door u verstrekte informatie om binnen KPMG te zoeken naar carrièremogelijkheden die hierop aansluiten. Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook om uw bezoek aan onze website zo veel mogelijk te optimaliseren en om onze diensten steeds verder te verbeteren.

In sommige gevallen waarin u zich voor bepaalde diensten heeft geregistreerd, slaan wij uw e-mailadres tijdelijk op totdat wij via e-mail een bevestiging ontvangen van de door u verstrekte informatie (d.w.z. als wij een e-mail sturen naar het e-mailadres dat u bij uw registratie heeft opgegeven om een inschrijvingsaanvraag te bevestigen).

In principe verzamelt KPMG uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wanneer wij aanvullende, optionele gegevens verzamelen, stellen wij u hiervan op de hoogte op het moment dat wij op het punt staan dit te doen.
De volgende (typen) persoonsgegevens kunnen wij verwerken als u onze website bezoekt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Functietitel
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Inloggegevens
 • Uw interesses en voorkeuren
 • Social media-naam
 • Informatie over uw surf- en kijkgedrag en eventueel uw locatie en andere cookie-informatie.

1.2 Op basis van welke wettelijke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
De privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staat ons toe om persoonsgegevens te verwerken zolang we daartoe een wettelijke grond hebben.

Daarnaast zijn we volgens deze wetgeving verplicht u te vertellen wat deze grond is. We verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van een contract: wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit hoofde van een contract na te komen; 
 • Wettelijke verplichting: wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetshandhavingsinstantie; 
 • Gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit in ons gerechtvaardigd belang is voor de bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang uw belangen niet zwaarder wegen; of
 • Uw toestemming: In sommige gevallen zullen we u om specifieke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op deze manier als u daarmee akkoord gaat. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door contact op te nemen met KPMG via privacy@kpmg.nl.

Voorbeelden van de hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen zijn onder meer:

 • Informatie en/of diensten aanbieden aan personen die onze website bezoeken, of informatie over vacatures aanbieden.
 • Fraude of criminele activiteiten voorkomen en onze IT-systemen beschermen. 
 • De bezoeker een online ervaring op maat bieden en de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van KPMG's online activiteiten verbeteren. 
 • Onze marketingactiviteiten uitvoeren en analyseren.
 • Voldoen aan onze bedrijfsverplichtingen en onze verplichtingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Het uitoefenen van onze grondrechten in de EU op grond van artikel 16 en 17 van het Handvest van de grondrechten, met inbegrip van onze vrijheid van ondernemerschap en ons recht op eigendom.

In sommige gevallen, en alleen waar dit wettelijk is toegestaan, kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen bijzondere categorieën van persoonsgegevens betreffen, zoals gegevens die betrekking hebben op diversiteit (met inbegrip van informatie over ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze en andere gelijksoortige overtuigingen, vakbondslidmaatschap en informatie over het seksleven en de seksuele geaardheid van een betrokkene), of gezondheidsgegevens en gegevens over vermeende of bewezen strafbare feiten.

1.3 Automatisch verzamelen van persoonsgegevens
KPMG en haar serviceproviders maken soms gebruik van cookies, web beacons en andere technologieën om automatisch bepaalde soorten informatie te verzamelen tijdens uw online bezoek of via e-mails die worden uitgewisseld. Door deze informatie te verzamelen, kunnen wij u een online ervaring op maat bieden, de prestaties, gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van KPMG's online activiteiten verbeteren en de effectiviteit van onze marketingactiviteiten meten.

1.3.1 IP-adressen
Een IP-adres is een unieke numerieke code waarmee uw computer wordt geïdentificeerd wanneer u het internet op gaat. Dankzij IP-adressen kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. De IP-adressen vanaf waar bezoekers hun berichten lijken te verzenden, worden geregistreerd ten behoeve van IT-beveiliging en systeemdiagnose. Deze informatie zal doorgaans ook integraal worden gebruikt voor analyses van het gebruik en functioneren van websites.

1.3.2 Cookies
Wanneer u ons online bezoekt, worden er doorgaans cookies op uw computer of andere apparaat met internettoegang geplaatst. Deze cookies stellen de website in staat uw computer of apparaat te onthouden en dienen meerdere doelen.

Op een aantal van onze websites krijgt u een melding in de vorm van een banner waarin uw toestemming wordt gevraagd om cookies te mogen plaatsen (cookie banner). Hieronder is een samenvatting opgenomen van de cookie-categorieën die wij op onze websites kunnen gebruiken en welke impact uw toestemming voor het gebruik van deze cookie-categorieën heeft voor bepaalde functionaliteiten van onze websites.

 • Strikt noodzakelijk cookies: Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. Als u zich bijvoorbeeld inschrijft voor e-mailings over een bepaald onderwerp dan worden Salesforce cookies gebruikt om uw gegevens en voorkeuren te onthouden en te kunnen tonen als u de site opnieuw bezoekt. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken.
 • Prestatiecookies (soms ook ‘analytische cookies’ genoemd): Prestatiecookies worden gebruikt om gegevens te verzamelen om de werking (prestaties) van onze website te verbeteren.
 • Functionele cookies: Functionele cookies worden gebruikt om ingestelde voorkeuren van bezoekers van onze sites over hoe een site eruit ziet of zich gedraagt te onthouden. Als u geen toestemming geeft voor deze cookies dan beïnvloed dat uw gebruikservaring voor de website en kan het zo zijn dat u bepaalde voorkeuren bij elk bezoek aan de website opnieuw moet instellen.
 • Doelgroepgerichte cookies of advertentiecookies: Doelgroepgerichte cookies worden gebruikt om content te tonen die aansluit op uw interesses. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om het aantal keren dat u bepaalde marketingcontent te zien krijgt te beperken en om de effectiviteit van dit soort marketingcontent te meten. Als u geen toestemming geeft voor doelgroepgerichte cookies dan wordt uw computer of ander apparaat met internetverbinding niet gevolgd (‘tracking’) voor marketing gerelateerde activiteiten.

Wij gebruiken prestatiecookies, functionele cookies en advertentiecookies in principe alleen op basis van toestemming die u kunt geven en aanpassen via de cookie-banner (indien van toepassing), of door de cookie-instellingen van uw browser (vaak te vinden in het menu van uw browser onder ‘extra’ of ‘voorkeuren’) aan te passen. Privacy-vriendelijk ingestelde prestatiecookies vereisen echter geen voorafgaande toestemming en deze kunnen wij op sommige websites dan ook plaatsen zonder uw toestemming. Als u uw ingestelde cookievoorkeuren wil aanpassen dan kunt u dat doen door alle cookies uit uw browser te verwijderen, of door het aanpassen van uw cookievoorkeuren in de cookie-banner (indien van toepassing).

Meer informatie over het beheer van cookies vindt u in het helpbestand van uw browser of op sites als www.allaboutcookies.org.

Op onze website maken we ook gebruik van conversietracking door middel van LinkedIn Insight Tag. LinkedIn Insight Tag is een hulpmiddel dat wordt aangeboden door LinkedIn Ireland, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. Om deze conversietracking mogelijk te maken, is de LinkedIn Insight Tag in onze website geïntegreerd en wordt door LinkedIn een cookie op uw apparaat geplaatst. LinkedIn komt te weten dat u onze website hebt bezocht, en uw IP-adres wordt verzameld. Ook tijdstempels en gebeurtenissen zoals paginaweergaven worden bewaard.  Dit maakt het voor ons mogelijk om het gebruik van onze website statistisch te evalueren, zodat we onze website continu kunnen optimaliseren. We kunnen bijvoorbeeld achterhalen via welke LinkedIn-advertentie of -interactie u op onze website terecht bent gekomen. Met deze informatie kunnen we de weergave van onze advertenties optimaliseren. Wij ontvangen van LinkedIn alleen pseudonieme gegevens zodat wij uw identiteit niet weten en niet kunnen herleiden.
Meer informatie over conversietracking kunt u vinden op https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/67595. We willen u erop wijzen dat LinkedIn-gegevens bewaard en verwerkt kunnen worden op een manier die het mogelijk maakt ze in verband te brengen met het profiel van de betreffende gebruiker. Ook willen we u erop wijzen dat LinkedIn uw gegevens bij uw bezoek aan LinkedIn voor haar eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken. Lees voor meer informatie LinkedIns privacybeleid, op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Via de volgende link kunt u LinkedIn ervan weerhouden om uw gebruiksgedrag te analyseren en om u op interesse gebaseerde aanbevelingen te laten zien: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Hieronder vindt u een lijst met de verschillende soorten cookies die op onze websites worden gebruikt:

Doel Omschrijving Type en vervaldatum
Prestaties (m.n. browser van gebruiker) Onze websites zijn gebouwd met behulp van gangbare internetplatforms. Deze hebben ingebouwde cookies die helpen bij compatibiliteitsproblemen (bijv. om uw type browser te identificeren) en die helpen de prestaties te verbeteren (bijv. sneller laden van content).

Sessie

Verwijderd bij het sluiten van de browser

Beveiligingscookies (bijv. Asp.NET) Als u zich registreert voor toegang tot een afgeschermd deel van de website, zorgen onze cookies ervoor dat uw apparaat wordt gelogd voor de duur van uw bezoek. Om toegang te krijgen tot afgeschermde delen, heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Sessie

Verwijderd bij het sluiten van de browser.

Websitevoorkeuren Onze cookies kunnen ook uw websitevoorkeuren onthouden (bijv. uw voorkeurstaal) of uw gebruikerservaring verbeteren (bijv. door middel van een gepersonaliseerde welkomstgroet of op u afgestemde content). Dit is van toepassing op die delen van de website waarvoor u zich specifiek heeft geregistreerd of een account voor heeft aangemaakt. 

Sessie

Verwijderd bij het sluiten van de browser

Analytisch  Wij maken gebruik van verschillende analysetools van derden om ons te helpen begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken. Hiermee kunnen wij de kwaliteit en de inhoud van kpmg.nl voor onze bezoekers verbeteren. De geaggregeerde statistieken hebben betrekking op zaken als het totale aantal bezoeken of bekeken pagina's en verwijzingen naar onze websites. Hieronder vindt u meer informatie over ons gebruik van Google Analytics. Blijvend, maar worden automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van kpmg.nl
Feedback van websitebezoekers

Via een enquêtetool van een derde partij nodigen we een percentage van onze bezoekers uit hun feedback te geven. Door cookies te gebruiken, voorkomen we dat bezoekers meermaals worden uitgenodigd.

De eerste cookie (1) wordt geplaatst als de bezoeker niet wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête en wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat bezoekers niet de eerste keer dat ze een pagina bezoeken worden uitgenodigd.

De tweede cookie (2) wordt geplaatst als de bezoeker wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête en zorgt ervoor dat de bezoeker gedurende een periode van 90 dagen niet opnieuw wordt uitgenodigd om deel te nemen.

1 Sessie
Verwijderd bij het sluiten van de browser

2 Blijvend
Automatisch verwijderd 90 dagen nadat de uitnodiging voor de enquête wordt getoond.

Social media sharing Wij maken gebruik van social media-widgets of -buttons van derden om u extra functionaliteit te bieden voor het delen van content van onze webpagina's via social media-sites en e-mail. Indien u gebruik maakt van deze widgets of buttons, kan er een cookie op uw apparaat worden geplaatst om het gebruik ervan te vereenvoudigen, om ervoor te zorgen dat uw interactie op onze webpagina's wordt weergegeven (bijvoorbeeld dat de social share count cache wordt bijgewerkt) en om informatie over uw activiteiten op het internet en op onze websites te loggen. Wij raden u aan om altijd de privacy-informatie van de verschillende aanbieders van dergelijke diensten door te lezen voordat u van deze diensten gebruik maakt. Hieronder vindt u meer informatie over ons gebruik van social media-widgets en -toepassingen. Blijvend, maar wordt automatisch verwijderd als u twee jaar geen gebruik maakt van kpmg.nl

Op onze afzonderlijke webpagina's worden af en toe andere tools en widgets van derden gebruikt om aanvullende functionaliteiten te bieden. Als u gebruik maakt van deze tools of widgets wordt er doorgaans een cookie op uw apparaat geplaatst om het gebruik van deze dienst te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat uw interactie correct wordt weergegeven op onze webpagina's.

Cookies geven ons op zich geen informatie over uw e-mailadres of andere tot u herleidbare informatie. Onze analyserapporten bevatten wel andere identificatoren, waaronder IP-adressen. Deze gebruiken wij echter om het aantal unieke bezoekers aan onze websites en trends op het gebied van de geografische herkomst van onze bezoekers vast te kunnen stellen, en niet om individuele bezoekers te identificeren.

1.3.3 Google Analytics
KPMG maakt gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van Google Analytics door KPMG vindt u hier: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Om websitebezoekers meer keuzes te geven over hoe Google Analytics hun gegevens verzamelt, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het bezoek aan de website naar Google Analytics moet worden gestuurd. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on verhindert niet dat er informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten wordt gestuurd.

1.3.4 Web beacons
Een web beacon is een kleine afbeelding op een webpagina waarmee bepaalde gegevens van uw computer kunnen worden verzameld, zoals uw IP-adres, het tijdstip waarop de content is bekeken, het type browser en de aanwezigheid van cookies die eerder door dezelfde server zijn geplaatst. KPMG gebruikt web beacons uitsluitend conform de toepasselijke wetgeving.

KPMG en haar dienstverleners gebruiken web beacons om bijvoorbeeld de effectiviteit te controleren van de websites waarmee derden ons voorzien van wervings- of marketingdiensten, om de totale bezoekersstatistieken te verzamelen en om cookies te beheren.

Bepaalde web beacons kunt u uitschakelen door de cookies te weigeren die hiervoor geplaatst moeten worden. Als u de website bezoekt, kan de web beacon nog steeds uw IP-adres registeren, maar u bent dan een anonieme bezoeker en er wordt geen informatie uit cookies opgeslagen.

In sommige van onze nieuwsbrieven en andere mededelingen volgen we de acties van ontvangers via ingebedde links in de berichten, zoals het percentage geopende e-mails. Wij verzamelen deze informatie om inzicht te krijgen in de interesses van onze gebruikers en om de gebruikerservaring van toekomstige bezoekers te verbeteren.

1.3.5 Locatiegebaseerde tools
KPMG verzamelt en gebruikt de geografische locatie van uw computer of mobiele apparaat. Deze locatiegegevens worden verzameld om u informatie aan te bieden over diensten waarvan wij denken dat deze op basis van uw geografische locatie interessant voor u zijn en om onze locatiegebonden producten en diensten te verbeteren.

1.4 Social media-widgets en -toepassingen
De websites van KPMG bevatten doorgaans functionaliteiten om het delen van informatie via social media-toepassingen van derden mogelijk te maken, zoals de Like-button van Facebook en de Twitter-widget. Deze social media-toepassingen verzamelen en gebruiken informatie over hoe u de websites van KPMG gebruikt (zie bovenstaande informatie over 'Social media sharing'-cookies). De persoonsgegevens die u via dergelijke social media-toepassingen verstrekt, worden vaak verzameld en gebruikt door andere leden van de betreffende social media-toepassing. Dergelijke interacties vallen onder het privacybeleid van de bedrijven die deze toepassing verstrekken. Wij hebben geen controle over en dragen geen verantwoordelijkheid voor die bedrijven of de manier waarop zij uw informatie gebruiken. Bekijk voor meer informatie de privacyverklaring van de derde partij.

Daarnaast kunnen de websites van KPMG blogs, forums, crowd-sourcing en andere toepassingen of diensten hosten (gezamenlijk: social media-functies). Het doel van social media-functies is om het delen van kennis en inhoud eenvoudiger te maken. Alle persoonsgegevens die u via een social media-functie van KPMG verstrekt, worden doorgaans gedeeld met andere gebruikers van die functie (tenzij anders vermeld op de plek waar de informatie wordt verzameld). Hierover hebben wij vaak weinig of geen controle.

1.5 Kinderen
KPMG is zich bewust van het belang van het beschermen van de privacy van kinderen, in het bijzonder wanneer zij zich op het internet begeven. Onze websites zijn dan ook niet bewust ontworpen voor of gericht op bezoekers van onder de zestien. Ons beleid is om nooit bewust informatie te verzamelen of te bewaren over personen jonger dan zestien jaar, behoudens in verband met de uitvoering van een overeenkomst voor zakelijke dienstverlening.

Terug naar boven

2. Delen en doorgifte van persoonsgegevens

2.1 Doorgifte binnen het netwerk van KPMG-member firms
Wij delen informatie over u met andere KPMG member firms in het kader van internationale overeenkomsten, en met KPMG International, daaraan gelieerde entiteiten en andere KPMG member firms waar dat nodig of wenselijk is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen wereldwijd te voldoen. Er worden ook andere onderdelen van het KPMG-netwerk gebruikt om diensten aan ons en u te leveren, bijvoorbeeld het hosten en ondersteunen van IT-toepassingen, het aanbieden van bepaalde verzekeringsvormen voor KPMG-vestigingen en hun klanten, antiwitwascontroles, het uitvoeren van controles op het gebied van klantconflicten, het assisteren bij dienstverlening aan klanten, en wat anders nodig zou kunnen zijn in het kader van de bedrijfsvoering.

2.2 Doorgifte aan derden
KPMG zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is ten behoeve van onze gerechtvaardigde professionele en zakelijke doeleinden, om aan verzoeken van bezoekers te voldoen en/of als dit wettelijk of op grond van beroepsvoorschriften verplicht of toegestaan is. Klik op deze link voor meer informatie over dergelijke derden. Daarnaast zal KPMG bepaalde persoonsgegevens buiten de EER doorgeven aan externe bedrijven die met ons of namens ons werken voor de doeleinden die in deze privacyverklaring en, indien van toepassing, een specifieke privacyverklaring worden beschreven. KPMG kan ook persoonsgegevens buiten de EER opslaan. In dit geval blijven uw persoonsgegevens beschermd door middel van contracten die we hebben afgesloten met organisaties buiten de EER die bijvoorbeeld de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardclausules voor gegevensbescherming bevatten.

KPMG geeft door de u verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden ten behoeve van hun eigen direct marketing.

Terug naar boven

3. Keuzeopties

In principe bent u niet verplicht persoonsgegevens aan KPMG te verstrekken, maar het kan voorkomen dat wij u om bepaalde persoonsgegevens vragen zodat wij u van aanvullende informatie over onze diensten en evenementen kunnen voorzien. Ook kan KPMG om toestemming vragen voor bepaald gebruik van uw persoonsgegevens, waarbij u dit kan toestaan of weigeren. Als u instemt met het ontvangen van bepaalde (informatie)diensten zoals een digitale nieuwsbrief, dan kunt u zich hiervoor op elk moment afmelden met behulp van de instructies die wij in alle berichten meesturen. Als u zich wilt afmelden voor een (informatie)dienst, zullen wij proberen uw gegevens tijdig te verwijderen, maar mogelijk hebben wij aanvullende informatie nodig om uw verzoek te kunnen verwerken.

Als u bij het gebruik van onze websites niet via cookies wilt worden gevolgd, kunt u uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u een bericht krijgt wanneer een cookie wordt verstuurd. Zie hiervoor ook bovenstaande paragraaf over 'Cookies'. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, kan dit echter tot gevolg hebben dat bepaalde delen van onze websites niet goed functioneren.

Terug naar boven

4. Uw rechten

Als KPMG uw persoonsgegevens verwerkt, heeft u de volgende rechten:

 • Inzage en rectificatie: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit wordt ook wel een 'Inzageverzoek' genoemd. Als wij het ermee eens zijn dat we verplicht zijn om u inzage in uw persoonsgegevens te geven, zullen wij dit gratis doen. Voordat we u inzage geven, kunnen we u vragen om een identiteitsbewijs te overleggen en om voldoende informatie over uw interacties met ons, zodat we uw persoonsgegevens kunnen lokaliseren. Als de informatie die wij over u hebben onjuist is, heeft u het recht om ons te vragen eventuele onjuistheden in de persoonsgegevens te rectificeren. 
 • Bezwaar tegen verwerking: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons indien wij deze niet meer mogen gebruiken.
 • Overige rechten: daarnaast kunt u het recht hebben om uw persoonsgegevens te laten wissen als wij deze te lang bewaren, de verwerking ervan in bepaalde omstandigheden te beperken en/of om kopieën te verzoeken van de informatie die wij in elektronische vorm over u bewaren.

Via privacy@kpmg.nl kunt u een verzoek bij KPMG indienen om van deze rechten gebruik te maken. Voor zover de toepasselijke wetgeving en beroepsvoorschriften dit toelaten, zullen wij dan alles doen wat redelijkerwijs en praktisch mogelijk is om aan uw verzoek te voldoen.

Terug naar boven

5. Veiligheid en integriteit van gegevens

KPMG heeft passende beveiligingsmaatregelen en procedures ingesteld om persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Ondanks uiterste inspanningen van KPMG kan beveiliging tegen alle bedreigingen niet worden gegarandeerd. Wij zullen al het mogelijke doen om toegang tot uw persoonsgegevens te beperken tot diegenen die er kennis van moeten hebben. De personen die wij toegang geven tot deze gegevens zijn verplicht tot geheimhouding daarvan.

Wij nemen ook alle redelijke maatregelen om persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren i) als nodig is om te voldoen aan het verzoek van een betrokkene, ii) als nodig is om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, interne bedrijfs- of beleidsverplichtingen, of iii) totdat de betrokkene vraagt om de informatie te wissen. Hoe lang de gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de specifieke aard van de informatie en de omstandigheden waarin de informatie is verzameld.

Terug naar boven

6. Links naar andere websites

Wij willen u erop wijzen dat websites van KPMG doorgaans links bevatten naar andere websites, waaronder websites van andere KPMG Member Firms die gebonden zijn aan andere privacyverklaringen, die van de onderhavige privacyverklaring afwijken. Daarom raden wij gebruikers aan om bij iedere website die zij bezoeken kennis te nemen van het privacybeleid alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Terug naar boven

7. Wijzigingen in deze verklaring

KPMG kan deze privacyverklaring aanpassen. Bij wijzigingen in deze privacyverklaring wordt de datum achter "Laatst gewijzigd" bovenaan deze pagina geactualiseerd. Alle wijzigingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring die op u van invloed zijn, zullen aan u worden gecommuniceerd via een geschikt kanaal, op basis van de manier waarop we normaal gesproken met u communiceren.

Terug naar boven

8. Vragen over en handhaving van ons beleid

KPMG verbindt zich ertoe de online privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. Bij vragen of opmerkingen over hoe wij uw persoonsgegevens beheren, kunt u contact met ons opnemen via privacy@kpmg.nl. Via dit adres kunt u ons ook informeren over zorgen die u wellicht heeft met betrekking tot onze privacyverklaring.

KPMG heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Voor vragen en verzoeken die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via FG@kpmg.nl.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, die belast is met de bescherming van persoonsgegevens.

KPMG Staffing & Facility Services B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is zij meestal samen met de Nederlandse KPMG-entiteit die primair het doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt. KPMG Staffing & Facility Services B.V. is een dochteronderneming van KPMG N.V. en is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.

Binnen de KPMG-organisatie is KPMG Staffing & Facility Services B.V. zo veel mogelijk belast met de naleving van de privacywetgeving, waaronder de informatieplicht en de uitoefening van rechten. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook contact opnemen met KPMG Staffing & Facility Services B.V.

Terug naar boven

Verwijzingen in deze online privacyverklaring naar "KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG N.V. en haar dochterondernemingen.