Datum laatst gewijzigd: 21 november 2023

Via dit privacystatement informeren we u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken in het kader van cameratoezicht in en rond KPMG kantoren in Nederland. Dit privacystatement moet worden gelezen in samenhang met ons algemene KPMG Online Privacy Statement waarin aanvullende informatie staat over onze verwerking van persoonsgegevens, zoals met betrekking tot uw rechten en het delen van persoonsgegevens met derden. 

Welke (typen) persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van cameratoezicht worden de volgende typen persoonsgegevens verwerkt van personen die KPMG-locaties betreden of zich binnen het bereik van de camera’s bevinden.

  • Videobeelden.
  • Datum en tijdstip van de opname.
  • Locatie van de opname.

Het cameratoezicht is niet gericht op het verwerken van bijzondere categorieën van persoonsgegevens en de beelden zullen niet worden gebruikt om dergelijke persoonsgegevens uit af te leiden of om onderscheid hierop te maken. Daarom is in het algemeen geen sprake van de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is en toegestaan op grond van de wet. In geval van verdenking van onrechtmatig gedrag kan beeldmateriaal worden gedeeld met autoriteiten, in welk geval de persoonsgegevens kunnen kwalificeren als strafrechtelijke persoonsgegevens, dit is enkel indien nodig en toegestaan op grond van de wetgeving. 

Voor welke doeleinden gebruiken we deze persoonsgegevens?

Cameratoezicht en de daarmee gepaarde gaande verwerking van persoonsgegevens als gevolg daarvan dient onder andere de volgende doelen:

  • Het waarborgen van de veiligheid en het welzijn van personen.
  • Beschermen van KPMG locaties tegen inbraken, diefstal en vandalisme.
  • Bewaken van goederen en informatie.
  • Registreren, onderzoeken en afhandelen van (mogelijke) incidenten.
  • Afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen.
  • Vestigen, uitoefenen of verdedigen van onze rechten.
  • Voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van de overheid. 

Op basis van welke grondslagen verwerken wij deze persoonsgegevens?

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van cameratoezicht is gebaseerd op de grondslag gerechtvaardigd belang. Het is in het (gerechtvaardigd) belang van KPMG en de personen die KPMG kantoren bezoeken om persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de doeleinden zoals hierboven beschreven onder “Voor welke doeleinden gebruiken we deze persoonsgegevens?”. Er zijn maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dit in redelijke verhouding staat tot de belangen van betrokken personen, zo wordt cameratoezicht alleen ingezet waar noodzakelijk, zijn de camera’s zo privacyvriendelijk mogelijk geplaatst zodat de inbreuk op de privacy beperkt is en is de toegang tot de videobeelden is beperkt op grond van het need-to-know principe. 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Persoonsgevens die worden verzameld middels cameratoezicht worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor het verzameldoel. Videobeelden worden normaalgesproken bewaard voor een periode van 28 dagen, waarna ze automatisch worden vernietigd. Het kan nodig zijn om persoonsgegevens langer te bewaren voor de afhandeling van een incident, om te voldoen aan een wettelijke, regelgevende of interne bedrijfs- of beleidsregel of omdat dat nodig is met betrekking tot (voorbereiding op) een juridische procedure of geschil. In een dergelijk geval worden persoonsgegevens langer bewaard en verwijderd zodra bewaring niet langer nodig is.