KPMG zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is ten behoeve van onze gerechtvaardigde professionele en zakelijke doeleinden, om aan verzoeken van bezoekers te voldoen en/of als dit wettelijk of op grond van beroepsvoorschriften verplicht of toegestaan is. Hieronder valt onder meer:

  • Onze dienstverleners: wij geven uw persoonsgegevens door aan onze externe dienstverleners, zoals onze (IT-)systeemleveranciers, onze hostingproviders, onze payrollproviders, consultants (zoals juridische adviseurs) en andere leveranciers van goederen en diensten. KPMG werkt samen met dergelijke aanbieders, zodat zij uw persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. KPMG geeft alleen persoonsgegevens aan hen door als zij voldoen aan onze strenge normen voor de verwerking en beveiliging van gegevens. We delen alleen persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun diensten te kunnen verlenen.
  • In het geval van een reorganisatie van onze organisatie of als we aan een andere organisatie worden verkocht: KPMG zal doorgaans ook persoonsgegevens verstrekken in het geval van verkoop, overdracht of andere doorgifte van een bepaald onderdeel van KPMG's activiteiten waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. 
  • Rechtbanken, tribunalen, wetshandhavingsinstanties of toezichthoudende instanties: KPMG zal persoonsgegevens verstrekken om te kunnen reageren op verzoeken van rechtbanken, tribunalen, overheden of wetshandhavingsinstanties, of wanneer het noodzakelijk of verstandig is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, gerechtelijke bevelen of voorschriften, of overheids- of beroepsregelgeving. 
  • Audits: het verstrekken van persoonsgegevens is ook vereist in het geval van audits met betrekking tot de privacy en veiligheid van gegevens en/of om op een klacht of veiligheidsbedreiging te kunnen reageren of te kunnen onderzoeken.
  • Verzekeraars: vanwege onze beroepsregels en bedrijfseisen hebben wij een aanzienlijke verzekeringsdekking voor zakelijke activiteiten (ons 'verzekeringsprogramma’). Deze dekking hebben wij nodig om elke KPMG-vestiging te kunnen helpen bij het dekken van de kosten van claims die kunnen ontstaan als wordt beweerd dat er iets is misgegaan bij het verlenen van diensten aan haar cliënten. Om het verzekeringsprogramma effectief te laten werken, zijn er verschillende marktpartijen op het gebied van verzekeringen bij betrokken (bijv. makelaars, verzekeraars en herverzekeraars, alsmede hun professionele adviseurs en andere bij een eventuele claim betrokken derden). Sommige van deze marktpartijen eisen dat wij uw persoonsgegevens aan hen verstrekken. Wanneer er een claim loopt waar u een rol in speelt, en om deze partijen in staat te stellen aan hun wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen, wordt deze informatie door de betreffende marktpartijen gebruikt voor het verlenen en lopende beheer van de verzekeringen binnen het programma. Sommige van deze marktpartijen zullen deze persoonsgegevens namens ons verwerken (zoals onze hierboven beschreven dienstverleners), maar andere zullen uw persoonsgegeven onafhankelijk van ons willen verwerken.