'Why finance should lead the adoption of generative AI'

De financiële afdeling is een goed startpunt voor de implementatie van generatieve Artificial Intelligence (AI). De baanbrekende technologie optimaliseert ingewikkelde financiële strategieën en besluitvormingsprocessen en verbetert de efficiëntie, de nauwkeurigheid en het aanpassingsvermogen in de dynamische financiële wereld. Enkele mogelijke use cases zijn:

  • prognoses en budgetten ontwikkelen met generatieve AI;
  • AI-geproduceerde financiële commentaren en presentaties genereren;
  • strategische inzichten uit gegevens genereren;
  • fraude opsporen met generatieve AI;
  • contracten beheren met hulp van een AI-tool.

Het is echter van cruciaal belang dat rekening wordt gehouden met hindernissen zoals veiligheid, betrouwbaarheid, bescherming van intellectueel eigendom en inzicht in de uitkomsten. Voor een succesvolle invoering van generatieve AI is een evenwichtige aanpak nodig die urgentie en risicobewustzijn combineert.