Organisaties beschouwen Artificial Intelligence (AI), en dan met name machine learning, als de belangrijkste technologie voor het realiseren van ambities op de korte termijn, zo blijkt uit het KPMG Global Tech Report 2023. Meer dan de helft van de technologieprofessionals die we spraken (57 procent) is van mening dat AI en met name machine learning, inclusief generatieve AI, de komende drie jaar belangrijk zullen zijn voor het behalen van hun bedrijfsdoelstellingen. Dit is beduidend sneller dan de volgende technologie in de ranglijst, edge computing (42 procent). Vooral bij toonaangevende bedrijven zijn AI en met name machine learning een grotere prioriteit. Meer dan twee derde (68 procent) zegt dat deze technologieën van vitaal belang zullen zijn om hen te helpen hun bedrijfsdoelen op korte termijn te behalen. Dit in vergelijking met 57 procent van de totale steekproef.

percentage ai

AI-strategieën veranderen snel

Als gevolg van de snelle vooruitgang op het gebied van AI, en generatieve AI in het bijzonder, worden veel bedrijven gedwongen om hun AI-strategieën opnieuw te evalueren. In het vorige KPMG Global Tech Report zei 40 procent van de bedrijven dat ze de "proactieve" fase van hun strategie voor de inzet van AI hadden bereikt; op dit moment is dat cijfer gedaald tot slechts 15 procent. Hoewel ze het potentieel van AI erkennen om hen te helpen met hun ambities op de korte termijn, zijn ze ook vastbesloten om wendbaar te zijn in hun benadering van de uitvoering. 

Een van de redenen hiervoor is het debat over hoe AI ethisch en veilig kan worden geïntroduceerd: 55 procent van de organisaties zegt dat de automatisering vertraging heeft opgelopen omdat ze zich zorgen maken over de manier waarop AI-systemen beslissingen nemen. Naarmate het toezicht op AI toeneemt, hebben organisaties beleid en werkwijzen nodig die ze kunnen formuleren en toepassen.

“Hoewel het tempo van de evolutie van AI is versneld, blijft het cruciaal dat organisaties de juiste fundamenten leggen voordat ze overhaast te werk gaan”, zegt Michael von Roeder (Group Chief Digital Officer bij 50Hertz Transmission GmbH). "Ik kan zien waarom bedrijven een stap terug hebben gedaan met hun AI-strategieën - in de afgelopen twaalf maanden zagen organisaties dat AI een sprong voorwaarts maakte en geweldige dingen kan doen, maar bedrijven realiseerden zich ook dat ze de toepassing ervan moeten structureren," zegt Von Roeder. "Dat is waar ik zie dat er werk aan de winkel is: verandermanagement en ervoor zorgen dat de juiste procedures en governance aanwezig zijn, vooral rond de technologische en datafundamenten." 

percentage ai

Hoe AI succesvol inzetten?

“Het is belangrijk om te onthouden dat AI een manier is om waarde te halen uit veel andere technologische investeringen, met name op het gebied van data”, zegt Masashi Kaneko (Chief Digital Officer bij Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation).

"Data en AI zijn op twee manieren belangrijk voor bedrijven", zegt Kaneko. "Ten eerste helpen ze ons om betere beslissingen te nemen. En ten tweede kunnen ze het onzichtbare zichtbaar maken. In de farma hebben we bijvoorbeeld bewijs nodig om nieuwe processen te ontwikkelen en hebben we veel data. Maar als het aankomt op het analyseren van data, is het menselijk brein beperkt. Dat is waar AI om de hoek komt kijken."

Nan Wang (Executive Director, China Market IT Head bij Merck) zegt dat bedrijven die worstelen met de integratie van meerdere technologieën of geavanceerde mogelijkheden, zoals AI, in hun technologiestapel misschien de basis opnieuw moeten bekijken. Bedrijven zien vaak de noodzaak niet om het fundament van de IT-lagen te versterken, zodat geavanceerde technologieën kunnen gedijen. "Er zijn drie belangrijke lagen: infrastructuur, processen en data," zegt Wang. "En met de basis op zijn plaats kun je daarbovenop geavanceerde technologielagen introduceren."