Artificial intelligence is een baanbrekende technologie die innovatieve manieren biedt om gebruikers te inspireren en content te genereren met diepere inzichten. Het opent geheel nieuwe wegen voor het verbeteren van gebruikerservaringen, het leveren van nieuwe waardestromen en het transformeren van bedrijfsmodellen. KPMG combineert onze diepgaande branche-expertise en geavanceerde technische vaardigheden om organisaties te helpen de kracht van AI in te zetten om ‘time to value’ op een vertrouwde manier te versnellen; van strategie en ontwerp tot implementatie en dagelijkse werkzaamheden.

Hoe AI-gedreven organisaties versnellen

Om het volledige potentieel van AI te ontsluiten, moeten organisaties ambitieuze doelen nastreven, gestuurd door een strategische houding die gericht is op het bereiken van belangrijke mijlpalen. Echte AI-gestuurde organisaties koesteren de geest van het verleggen van grenzen, het omarmen van innovatie en het verkennen van grenzeloze mogelijkheden om blijvende, onbeperkte waarde te creëren.

Bovendien moet AI het menselijk potentieel versterken, niet vervangen. Het bereiken van groot AI-succes vereist menselijke vindingrijkheid en creativiteit, met menselijk leiderschap als belangrijk onderdeel van het proces om individuen te begeleiden bij transformatieve veranderingen. Bovendien is het creëren van vertrouwen tussen werknemers, klanten en stakeholders essentieel om zinvolle vooruitgang te realiseren. Transparante werkwijzen, ethische overwegingen en naleving van de regelgeving zijn essentieel bij het bouwen van een betrouwbare basis om de organisatie vooruit te helpen op haar reis om de kracht van artificial intelligence te benutten.

Onze AI-dienstverlening

Er is geen tijd te verliezen om je AI-reis te beginnen of voort te zetten. AI verandert onze wereld en beïnvloedt veel aspecten van het dagelijks leven, het bedrijfsleven en de maatschappij. Wij helpen organisaties de transformatieve kracht van AI te benutten en tegelijkertijd te zorgen voor een ethisch en verantwoord gebruik. We ondersteunen en helpen je op weg met AI.

AI Inspiratiesessie aanvragen

Heb je behoefte aan het concretiseren van de mogelijkheden van AI voor jouw organisatie? En wil je ontdekken welke impact AI heeft op bijvoorbeeld de financiële processen of binnen klantenservice? En welke acties je moet ondernemen om verantwoord, duurzaam en mensgericht je organisatie in te richten met en voor AI?

KPMG helpt je graag verder in een interactieve inspiratiesessie, waarin we je meenemen in de evolutie van AI, GenAI, use cases en praktische richtlijnen, duiding geven aan de gevolgen van de AI Act, het organiseren van AI-beheer en -beleid en interne adoptie en activatie.

De KPMG AI principes

Binnen KPMG omvat onze benadering van AI basisprincipes die onze ambities op dit gebied sturen en onze toewijding tonen om het op een verantwoorde en ethische manier te gebruiken:

Waardegedreven

AI is de sleutel tot het creëren van nieuwe kansen en nieuwe inkomstenstromen om duurzame groei te stimuleren. Bij KPMG helpen we organisaties om de kansen, uitdagingen, langetermijnimpact en waarde van AI te ontdekken.
Mens centraal

Organisaties moeten AI gebruiken om menselijke intelligentie te versterken, niet om deze te vervangen. Bij KPMG geven we bij het inzetten van AI prioriteit aan de menselijke impact, door ons te richten op het verbeteren van de werknemerservaring en mensen in staat te stellen technologie te omarmen om creativiteit te ontketenen en productiviteit te verbeteren. Uiteindelijk opent dit nieuwe carrièrepaden.Betrouwbaarheid

AI brengt complexiteit en risico's met zich mee die organisaties duidelijk en verantwoord moeten aanpakken. KPMG Artificial Intelligence Services is onze strategische aanpak en raamwerk voor het ontwerpen, bouwen en gebruiken van AI op een verantwoorde en ethische manier. We houden ons aan onze principes en de ethische pijlers die de leidraad vormen voor het gebruik van AI gedurende de gehele levenscyclus.

AI-raamwerk: hoe KPMG de AI-principes in praktijk brengt

Artificial Intelligence (AI) verandert de wereld waarin we leven en beïnvloedt vele aspecten van het dagelijks leven, het bedrijfsleven en de samenleving. KPMG helpt organisaties de transformatieve kracht van AI te benutten, met het ethische en verantwoorde gebruik als prioriteit.

Hoewel de kracht van AI benut wordt, erkennen we dat geavanceerde technologieën complexiteit en risico's met zich mee kunnen brengen die duidelijk en verantwoord moeten worden aangepakt.

KPMG AI Services is onze strategische aanpak en raamwerk om AI-strategieën en -oplossingen op een verantwoorde en ethische manier te ontwerpen, bouwen, implementeren en gebruiken, zodat we met vertrouwen waarde kunnen versnellen. Omdat je een aantal verschillende expertises nodig hebt om AI te laten werken voor jouw organisatie, hebben we het AI Ignition Centre of Expertise opgericht.

ai wheel

Ga in gesprek met ons