Wat betreft het toepassen van artificial intelligence (AI) binnen overheden, is een interessante fase aangebroken. De wereld maakte het afgelopen jaar groots en meeslepend kennis met geavanceerde taalmodellen als ChatGPT of beeldbewerkingsprogramma’s als Midjourney. Zo werden bijvoorbeeld huiswerkopdrachten op scholen binnen een handomdraai uitgewerkt met de nodige kopzorgen voor docenten als gevolg.

Ook binnen overheden gaat AI een groter onderdeel worden van de dienstverlening. Dat is voor een deel goed nieuws, AI kan bijdragen aan snellere, betere en eerlijkere besluitvorming bij de overheid. Maar alleen als AI-systemen goed op orde zijn én de juiste controlemechanismes ingevoerd worden. Want uiteraard kan AI alleen objectiever zijn als er goed ontwikkeld en getest is én dat de juiste monitoring in plaats is. 

Lees meer

Weten hoe AI op een ethische manier toegepast kan worden binnen de overheid?

Onze experts leggen in dit uitgebreide artikel aan je uit waar de nuances van ethiek binnen kunstmatige intelligentie liggen.Download artikel →Contact

Blijf op de hoogte

Wij houden je op de hoogte per e-mail. Geef hier je voorkeuren door.