Digitalisering biedt steeds meer mogelijkheden en brengt organisaties verder. Dat geldt zeker ook voor accountants en hun klanten. Zo neemt de bijdrage van kunstmatige intelligentie aan de controleprocessen die we voor onze klanten uitvoeren snel toe. Digitalisering maakt de controle van een jaarrekening steeds beter en makkelijker. De ruim honderd IT-auditors en -specialisten van onze afdeling Digital Assurance & Innovation weten routinematige taken en processen steeds beter te automatiseren. Dat alles zorgt voor een betere kwaliteit van de audit en meer efficiency.

Inzichten áchter de cijfers

We leven in een wereld waarin steeds meer informatie over bedrijven openbaar wordt. Het lijkt wel of alles overal en altijd beschikbaar is voor iedereen. Wat is dan nog de relevantie en toegevoegde waarde van de accountant? Zowel de maatschappij als organisaties hebben behoefte aan meer dan een puur cijfermatige tussenstand; ze zoeken naar de relevante inzichten áchter die cijfers, naar strategische kennis over de kansen en uitdagingen van hun onderneming. Want: niet alles dat telt, kan geteld worden. En daar kan de accountant uitstekend bij helpen, is onze overtuiging en ervaring. Door ook het verhaal áchter de cijfers te vertellen – op een begrijpelijke manier.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om hierin een rol binnen onze maatschappij te vervullen. Dus naast dat wij voor controles van hoogwaardige kwaliteit zorgen, spreken we ons ook duidelijk uit over mogelijke risico’s op gebied van onder meer klimaat, (on)ethisch datagebruik, goed bestuur, fraude en cyberveiligheid. 

Opleiden

Onze aandacht voor audit-innovatie gaat dan ook - naast toepassingen van nieuwe technologie, AI en algoritmes - uit naar het verder opleiden van onze medewerkers, zodat zij deze risico’s goed kunnen identificeren en beoordelen. Feiten kunnen onderscheiden van fake news en daarbij begrijpen wat de behoeften van belanghebbenden zijn; om te kunnen duiden wat er binnen een organisatie leeft. Kansen zien op basis van benchmarks in de sector. En daar vervolgens met een onafhankelijke blik met de onderneming en andere belanghebbenden (waaronder commissarissen en toezichthouders, aandeelhouders en ngo’s) duidelijk over kunnen communiceren, bijvoorbeeld tijdens de AVA.  

Aan deze trends schenken we ook aandacht in onze trainingsprogramma’s voor medewerkers. Uiteraard zijn daarbij ‘audit & accounting skills’ de basis. Maar daarnaast trainen we onze mensen ook in het communiceren over zowel de controle van financiële als niet-financiële informatie, waaronder aspecten als databeveiliging, het hanteren van gedragsregels, het begrijpen van feiten en het interpreteren van opinies. Medewerkers willen dat zelf ook, omdat ze betekenisvol werk willen doen. Waarbij de belangen van klanten en breder, de maatschappij, voorop staan.  

Gebruik van AI naar hoger niveau

Wat merken onze klanten van onze inzet van AI en datatechnologie? Neem de controle van financiële informatie: in controles maken we gebruik van steekproeven en controleren we bijvoorbeeld grote aantallen facturen, met de bijbehorende opdrachtbevestiging, offerte, pakbon, betaling, et cetera; op grond waarvan we, met een bepaalde betrouwbaarheid, statistisch significante uitspraken kunnen doen. Maar we kunnen daarbij nu steeds vaker door een slim gebruik van data-analyse een complete data-populatie controleren. Dat geeft onze klanten meer inzicht en maximale betrouwbaarheid.

We zetten ons iedere dag in voor het ontwikkelen van nieuwe technologie, waaronder slimme toepassingen van algoritmes. Zo zijn we een project gestart met de VU Amsterdam. Met hen onderzoeken we hoe we het gebruik van AI in het controleproces naar een hoger niveau kunnen tillen. We zijn nu al in staat om met behulp van AI boekingen met trefwoorden van twijfelachtige aard of uit onbevoegde bronnen te markeren; of om een ongewoon hoog aantal journaalposten te herkennen. 

Meer dan geavanceerde technologie

KPMG werkt met het innoveren in de audit toe naar een scenario dat wij ‘Informed Decision Making’ noemen. Waarbij we maximaal gebruik maken van automatisering en optimaal relevant zijn. Zodat bestuurders en andere belanghebbenden goed geïnformeerd strategische beslissingen kunnen nemen.  

De basis van onze dienstverlening is en blijft een excellente controle van de cijfers, volgens de hoogste standaarden. Maar onze teams zetten daarnaast ook in op de verhalen en inzichten die we achter die cijfers kunnen identificeren. Op welke risico’s ondernemingen moeten letten, en hoe ze bijvoorbeeld de operational excellence kunnen verbeteren. En hoe ze het vertrouwen van alle belanghebbenden rond de organisatie behouden.

Onze innovatie van het auditproces draait dan ook niet alleen om top notch digitalisering en superslimme technologie. Maar ook om onze mensen, die we verder opleiden in uiteenlopende vaardigheden. Want de toekomst is meer dan digitaal.