Financovanie firmy

Financovanie firmy

Náš integrovaný tím odborníkov vám pomáha zamerať sa na kľúčové otázky...

Náš integrovaný tím odborníkov vám pomáha zamerať sa na kľúčové otázky...

Strategický prístup na stanovenie cieľov kapitálového financovania a porozumenie možností riadenia dlhu, mezanínového financovania a ekvitného financovania z hľadiska bankových aj alternatívnych kapitálových zdrojov je nevyhnutné pre udržateľný rast.  

Naše oddelenie poradenstva pre transakcie dokáže preniknúť do podstaty veci a má k dispozícii informácie z miestnych trhov, vďaka čomu dokáže poskytnúť celistvé a nekonfliktné rady na splnenie vašich strategických cieľov. Ponúkame praktickú pomoc v procese získavania kapitálu od prvotného posúdenia a vypracovania stratégie až po úspešnú realizáciu. Vďaka jasnej a konzistentnej komunikácii vám dokážeme pomôcť s vybudovaním a posilnením vašej pozície v očiach veriteľov a ďalších poskytovateľov kapitálu.


Náš integrovaný tím odborníkov vám pomáha zamerať sa na kľúčové otázky na pripravenie a implementáciu kapitálovej štruktúry transakcií a získavania kapitálu v súlade s vašimi cieľmi.

  • Stratégia financovania: Ako maximalizovať hodnotu akciového podielu a podielu pre zainteresované strany?
  • Identifikácia a vyhodnotenie možností: Aké zdroje financovania (dlh / vlastný majetok) môžu byť k dispozícii?
  • Realizácia transakcie: Ako dosiahnem tie najlepšie podmienky?
  • Uzatvorenie: Ako zvládnuť komunikáciu s veriteľmi alebo investormi?
  • Pokračujúca komunikácia s vedením a zainteresovanými stranami: Ako zvládnuť komunikáciu so zainteresovanými stranami na udržanie podpory zo strany veriteľov a akcionárov?


Čo vám dokážeme zabezpečiť:

  • stanovenie optimálnej štruktúry financovania,
  • prevedenie procesom refinancovania,
  • vypracovanie prezentácií pre poskytovateľov kapitálu,
  • podpora v rámci procesu zabezpečenia povinnej starostlivosti,
  • dojednanie dokumentov týkajúcich sa transakcie v mene klienta, podpora pri uzatváraní a vysporiadaní transakcie.


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Spojte sa s nami