V dnešnom digitálnom svete sa musia manažéri rozhodovať tak, aby mali istotu, že majú správne nastavenú kybernetickú stratégiu, dostatočnú ochrana voči útokom na internete a schopnosť efektívne napraviť škody po možnom incidente.

Zodpovední vedúci pracovníci si kladú väčšinou rovnaké otázky:

  • Ako vyzerá „dobrá“ stratégia kybernetickej bezpečnosti v mojom sektore?
  • Ako môžem predísť incidentu alebo zmierniť dopad kybernetickej udalosti?
  • Ako zaistím, aby sa moje podnikanie čo najrýchlejšie vrátilo po incidente do bežnej prevádzky?
  • Ako určím, koľko je vhodné/dostatočné investovať? 
  • Do čoho konkrétne mám investovať?

Ak si želáte informácie o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.


Ako vám vieme pomôcť

Kybernetická bezpečnosť je o riadení rizika, nie o jeho eliminácii. Bez ohľadu na to, v ktorom kroku sa nachádzate na ceste ku kybernetickej bezpečnosti, naši odborníci vám môžu pomôcť dosiahnuť stanovený cieľ. Tým by mal byť plynulý chod firmy bez nezvládnutých kybernetických incidentov.

Naši experti sústreďujú na definíciu potrieb a požiadaviek na bezpečnosť a tvoria bezpečnostné stratégie naprieč firmou. Takáto stratégia pomáhajú organizáciám prejsť od reaktívneho chovania v krízových situáciách na aktívne, ktoré má pre firmu pridanú hodnotu.

Zahŕňa podporu rozsiahlych transformačných programov, kde KPMG využíva svoju globálnu metodiku a nástroje.

Náš tím vám pomôže nastaviť a udržiavať program ochrany informácií. Získate väčší prehľad o svojich dátach, a zároveň pochopíte, ako riadiť a chápať jednotlivé riziká.

KPMG má odborníkov so skúsenosťami s forenznými vyšetrovaniami kybernetických útokov, takže vieme klientom pomôcť zabezpečiť dôkazy, pochopiť, čo sa stalo, zmierniť riziká a podporiť interné, právne a/alebo vyšetrovanie v oblasti presadzovania práva.

KPMG má po celom svete viac ako 2 000 odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Pomáhajú klientom účinne riadiť a chrániť ich najcennejšie údaje naprieč širokým spektrom kybernetických hrozieb a scenárov. Kybernetickú bezpečnosť KPMG neberie ako jednorazový projekt, ale skôr ako stratégiu, ktorá sa prispôsobuje daným okolnostiam, je v súlade s obchodnými cieľmi firmy a prináša dlhodobú hodnotu pre vaše podnikanie.

Kontakt

Súvisiaci obsah