V súčasnosti čelí množstvo organizácií výzve získania konkurenčnej výhody, pri súčasnom splnení požiadaviek fiškálnych požiadaviek. Pre niektoré spoločnosti je náročným samotné prežitie vo svete súčasných geopolitických a makroekonomických zmien a v prostredí pretrvávajúcej finančnej krízy.

Technologický vývoj narúša množstvo zaužívaných obchodných modelov a všade sú rastúce požiadavky na reguláciu. Opakovane však zažívame, že vďaka správnemu poradenstvu a sviežemu mysleniu dokáže množstvo podnikov prosperovať aj v takýchto podmienkach.

deal advisory

Transakčné poradenstvo | Fúzie a akvizície (M&A)

Pomôžeme vám minimalizovať riziká spojené s predajom alebo kúpou spoločnosti a maximalizovať hodnotu pre váš biznis.

consulting

Consulting

Vytvárame riešenia šité na mieru založené na údajoch, ktoré vám poskytnú hodnotu, podporia inovácie a vybudujú dôveru zainteresovaných strán. 


Ďalšie služby