Lygia Fullbrook

Associate Partner, KPMG Talent Solutions, Head of Clients & Markets

KPMG na Slovensku

Lygia je absolventkou inžinierskeho štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, špecializácia financie, bankovníctvo a investovanie. V KPMG pôsobí od roku 2006, aktuálne na pozícii associate partner, líderka pre zákaznícke služby Talent Solutions, sektorová líderka pre Centrá zdieľaných služieb a je aj zodpovedná za Clients & Markets. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb pri vyhľadávaní a výbere kandidátov na finančné pozície. Medzi jej klientov patria významné spoločnosti napríklad zo sektoru centier zdieľaných služieb. Hovorí po maďarsky, anglicky a nemecky.

  • Manažment talentov
  • Poradenstvo
  • Risk Consulting
  • Udržanie talentov
  • Získavanie talentov
  • Ekonomická univerzita v Bratislave, špecializácia financie, bankovníctvo a investovanie