Spoločnosti KPMG a Microsoft oznámili  rozšírenie svojej globálnej spolupráce, ktoré významne posunie podobu profesionálnych služieb vo viacerých kľúčových oblastiach. Jej výsledkami budú modernizácia práce, nové digitálne riešenia pre klientov či bezpečné prostredie pre vývoj a využívanie umelej inteligencie. Nové technológie implementuje KPMG v oblastiach auditu, daní aj poradenstva.

Do procesu auditu bude prostredníctvom inteligentnej audítorskej platformy KPMG Clara zakomponovaná umelá inteligencia a Azure Cognitive Services. Vďaka tomu sa budú môcť pracovníci v audite zameriavať na rizikovejšie oblasti auditu.

Do platformy KPMG Digital Gateway budú integrované umelá inteligencia Azure OpenAI a Microsoft Fabric, vďaka čomu budú mať klienti KPMG prístup ku kompletnému balíku technológií daňových a právnych služieb KPMG. Získajú tak jednoduchší prístup k svojim dátam a budú môcť spravovať daňové náležitosti viac holisticky.

Umelá inteligencia bude taktiež súčasťou novej platformy postavenej na Microsoft Azure, ktorá bude slúžiť na vývoj aplikácií a získavanie nových vedomostí. Jej cieľom bude urýchliť vytváranie špecializovaných digitálnych riešení pre klientov poradenských služieb. Inovatívne riešenia zvýšia ich konkurenčnú výhodu, pričom ich vývoj bude prebiehať v bezpečnom a etickom prostredí.

KPMG využíva umelú inteligenciu aj v oblasti ESG a udržateľnosti. V minulosti bola úspešne spustená platforma KPMG Circularity Tracker a tiež program na správu a analýzu klimatických údajov a ESG, ktoré boli postavené na Microsoft Cloud for Sustainability a Microsoft Azure. Vzhľadom na úspešné etablovanie týchto riešení, sa bude naďalej pokračovať v ich budovaní a zlepšovaní s cieľom pomáhať klientom zjednocovať zdroje údajov, prijímať informované rozhodnutia a plniť svoje záväzky v oblasti udržateľnosti.

Viac informácií nájdete na globálnej stránke.