• 1000

Generatívna umelá inteligencia sa zo dňa na deň stala svetovou senzáciou, ktorá má potenciál zasiahnuť do mnohých aspektov fungovania spoločnosti, vrátane biznisu. Lídri svetových spoločností ju považujú za najdôležitejšiu novú technológiu, ktorá bude pretvárať firmy a ich pracovné procesy. Z celosvetového prieskumu KPMG, realizovaného medzi 300 vedúcimi pracovníkmi z rôznych odvetví, vyplýva, že až 71 % z nich plánuje využiť generatívnu umelú inteligenciu vo svojom podnikaní už do dvoch rokov.

Firmy vnímajú generatívnu umelú inteligenciu ako príležitosť

Prvýkrát v histórii sa objavuje technológia, ktorá dokáže napodobniť ľudí pri tvorbe obsahu a spracovávaní informácií. Pri správnej implementácii to môže poskytnúť dôležitú strategickú a operačnú výhodu, myslia si lídri korporácií. Viac ako 60 % respondentov vidí v generatívnej umelej inteligencii príležitosť na zefektívnenie procesov, zvýšenie trhového podielu či zisku, ako aj získanie konkurenčnej výhody.

Čo sa týka funkčných odvetví, firmy sa najviac sústredia na zavedenie funkcionalít generatívnej umelej inteligencie v rámci oddelení IT či prevádzky. Zautomatizovanie rutinných činností by totiž umožnilo zamestnancom sa sústrediť na aktivity, ktoré vyžadujú špecifické zručnosti.

Nedostatok zručností, financií a jasných spôsobov využitia najčastejšími prekážkami

Hoci táto technológia prináša množstvo nových príležitostí, väčšina firiem nie je pripravená generatívnu umelú inteligenciu implementovať v plnom rozsahu. Zanalyzovať jej vplyv na systémy, prevádzku a personál považuje za svoju prioritu v najbližšom polroku až roku až 70 % opýtaných.

Firmám chýba najmä kvalifikovaná pracovná sila. Iba jedno percento respondentov tvrdí, že potrebné zručnosti v rámci organizácie už má. Ostatní plánujú zamestnať, alebo zaškoliť potrebný personál, prípadne oboje. Ďalšou častou bariérou, na ktorú firmy narážajú, je nedostatok finančných prostriedkov a nejasnosť v tom, akú hodnotu by im táto technológia dokázala priniesť.

Riziká vyplývajúce z generatívnej umelej inteligencie sú rozsiahle a komplexné

Rozhodnutia o implementácii budú, viac než čokoľvek iné, odrážať úroveň tolerancie rizika spoločnosti. Prvotné verzie generatívnej umelej inteligencie totiž vykazovali problémy s rozoznávaním základných faktov. Hoci sa technológia posúva každým dňom, stále nedosahuje úroveň uvažovania podobného ľudskému.

Takmer tri štvrtiny vedúcich predstaviteľov spoločností tvrdia, že generatívna umelá inteligencia bude zohrávať kritickú úlohu v budovaní a udržiavaní dôvery obchodných partnerov. Takmer polovica však tiež vraví, že technológia môže mať na dôveru negatívny vplyv, ak sa nezavedú vhodné nástroje na riadenie rizík.

Obavy firiem sú evidentné, potvrdzuje ich až 92 percent opýtaných. Aby sa s rizikami dokázali vysporiadať, firmy sa budú musieť zamerať najmä na kybernetickú bezpečnosť, na ochranu súkromia a osobných údajov a právne otázky.

V spoločnosti rezonuje aj otázka toho, ako ovplyvní nástup novej technológie pracovný trh. Hoci lídri firiem očakávajú, že sa spôsoby práce vďaka generatívnej umelej inteligencii zmenia, vo väčšine oblastí technológia nedokáže plnohodnotne nahradiť ľudskú prácu. Výnimkou však môžu byť niektoré pracovné pozície v administratíve, zákazníckych službách či kreatívnom odvetví. Očakávania sú však skôr pozitívne: až 73 % respondentov verí, že umelá inteligencia zvýši produktivitu. 

Ako ďalej? Strategický a zodpovedný prístup je kľúčový

Aby prebehla integrácia tejto technológie hladko, firmy potrebujú rozumnú stratégiu a jasný plán. 

Odborníci KPMG pripravili pre firmy niekoľko odporúčaní, medzi nimi aj nasledovné:

 • Začnite čím skôr.
  Sedem z desiatich respondentov očakáva, že ich firma zavedie riešenia spojené s generatívnou umelou inteligenciou do pol roka až dvoch rokov. Získajte výhodu a náskok prvých hráčov na trhu.
 • Zaveďte pravidlá na zodpovedné používanie.
  Čo sa týka finančných, reputačných či etických otázok, firmy budú potrebovať mechanizmy, aby sa dokázali vysporiadať s rizikami. Ich súčasťou musia byť riadiaci pracovníci firmy, ktorí budú niesť zodpovednosť.
 • Vysporiadajte sa s otázkami pracovníkov.
  Veľké zmeny prinášajú aj neistotu. Lídri musia jasne komunikovať meniace sa pracovné procesy a vykresliť umelú inteligenciu ako nástroj, ktorý slúži na podporu práce zamestnancov a nie na ich náhradu.
 • Manažujte odvážne a rozsiahle zmeny.
  Aby dosiahli úspech, lídri firiem budú musieť zmeniť svoj pohľad na všetky aspekty biznisu a robiť zásadné rozhodnutia napriek neistote.

O prieskume

Celosvetový prieskum KPMG prebiehal v marci 2023 medzi 300 riadiacimi pracovníkmi z rôznych odvetví. Jeho cieľom bolo preskúmať názory a trendy spojené s umelou inteligenciou v podnikaní. Prieskum sa zameriaval na štyri kľúčové témy: vnímanie a strategické zámery, využitie, technologické výzvy a vplyv na riadenie rizík a pracovnú silu.

Viac informácií k téme a odkaz na plnú verziu štúdie.