Nové technológie narúšajú zaužívané biznis modely a požiadavky na reguláciu neustále rastú. Firmy sa snažia získať konkurenčnú výhodu, a zároveň sa vysporiadať s nárokmi, ktoré kladú úsporné opatrenia.

Naše oddelenie manažérskeho poradenstva (management consulting) je tím skúsených odborníkov, ktorých práca začína pochopením vašej organizácie: jej fungovania, konkurencie, kultúry, cieľov a výziev. Vďaka tomu vedia poradiť, ako dosiahnuť stanovené ciele, preniknúť na nové trhy, vytvoriť úspešné fúzie, zjednodušiť systémy alebo zaviesť najnovšie technológie.

Ako vám vieme pomôcť

Ponúkame merateľné výsledky a prinášame kombináciu lokálnych skúseností o trhu s globálnou praxou členských firiem KPMG. Pomôžeme vám urobiť adekvátne rozhodnutia, znižovať náklady, vybudovať efektívnejšiu firmu alebo nastaviť vhodnú stratégiu v oblasti technológií.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah