Súťaž o zákazníka nie je možné vyhrať už len cenou. Víťazia firmy, ktoré plnia svoje sľuby, efektívne riešia problémy, vedia riadiť očakávania, šetria zákazníkom čas a rozumejú ich špecifickým potrebám. Ak toto značka dokáže, je na najlepšej ceste spraviť zo zákazníka lojálneho promotéra, ktorý ju bude odporúčať ostatným.

KPMG odborníci na CX vám pomôžu navrhnúť a riadiť zákaznícku skúsenosť s využitím unikátneho konceptu Šiestich pilierov a dátovej analytiky.

Ako vám vieme pomôcť

Vyškolíme váš tím v metódach a nástrojoch riadenia zákazníckej skúsenosti, vďaka ktorým zjednotíte a vylepšíte svoj prístup k CX.

Naše školenia sú založené na interaktívnom prístupe a obsahujú množstvo praktických zadaní a tímovej práce. Na príkladoch z praxe vám ukážeme ako si zlepšiť vzťah so zákazníkom.

Pomôžeme s posúdením súčasného stavu CX vo vašej organizácii. Preskúmaním vašich zákazníckych segmentov a persón a zmapovaním zákazníckych ciest lepšie porozumiete a získate kompletný obraz o tom, čo robíte dobre a kde je potrebné sa zlepšiť, aby ste dosiahli najlepšiu zákaznícku skúsenosť.

V prípade, že vaše súčasné zákaznícke cesty nie sú optimálne nastavené, pripravíme spolu s vami, a za použitia nástroja Discovery, nové zákaznícke cesty, identifikujeme touch points, gain points, pain points, očakávania, voice of business, nadizajnujeme ašpiratívne skúsenosti zákazníkov, naratív či preferované kanály, vďaka čomu dosiahnete zlepšenie vašej zákazníckej skúsenosti.

Pomôžeme vám zadefinovať stratégiu zákazníckej skúsenosti, ktorá naplní alebo prevýši očakávania vašich zákazníkov. Spoločne zanalyzujeme vašu firemnú stratégiu a reorganizujeme ju tak, aby bol zákazník v centre jej pozornosti.


Prínosy služby Customer Experience

  • Vernosť klienta - Klient vníma pridanú hodnotu a ostáva verný
  • Akvizícia nových zákazníkov - Pozitívna spätná väzba znižuje náklady na získanie nových zákazníkov
  • Odlíšenie sa od konkurencie - Kvalitná zákaznícka skúsenosť sa stáva silnou konkurenčnou výhodou
  • Cenová citlivosť - Spokojný zákazník je menej citlivý na zmeny cien
  • Cross-sell a up-sell - Spokojným zákazníkom sa ľahšie predávajú dodatkové služby
  • Zjednodušenie procesov - Prináša možnosť zvýšenia zisku


KPMG Discovery

Vyskúšajte náš vizualizačný nástroj KPMG Discovery, ktorým môžete navrhovať zákaznícke interakcie a efektívne spolupracovať vo svojich tímoch, ako aj naprieč vašou organizáciou.

Nástroj slúži na kolaboratívne mapovanie zákazníckych ciest, tvorbu a správu zákazníckych persón, všetko s podporou osvedčenej metodiky Šiestich pilierov zákazníckej skúsenosti KPMG Nunwood.


Kontaktujte nás

Poradenstvo v oblasti zákazníckej skúsenosti poskytujeme v spolupráci s KPMG Nunwood Customer Experience Excellence Center.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.