Mnohé firmy dnes cítia potrebu byť agilnejšie a efektívnejšie, a zároveň mať väčšiu kontrolu a prehľad o stratégii a prevádzke. Uvedomujeme si, že je nevyhnutné neustále revidovať a aktualizovať stratégiu, aby zohľadnila dynamiku dnešného trhu, pomáhala vytvárať obchodné príležitosti a vedela reagovať na prípadné hrozby.

Globálna strategická skupina odborníkov KPMG (GSG) spolupracuje so širokou škálou organizácií zo súkromného, verejného a neziskového sektora. 

Naše tímy podporujú firmy a ich manažment pri definovaní a príprave inovatívnych stratégií, aby podporili agilitu, orientáciu na zákazníka a prevádzkovú excelentnosť. Avšak tu naša práca nekončí. Vychádzame z hlbokých odborných znalostí spoločnosti KPMG, aby sme pomáhali našim klientom počas implementácie a prinášali cielené výsledky.

Ako vám vieme pomôcť

Naši odborníci vám vedia poradiť pri v nasledovných oblastiach:

  • Stratégia rastu
  • Prevádzková stratégia a náklady
  • Digitálna stratégia

Súčasťou našej práce je okrem iného:

  • podpora a motivácia manažmentu firiem, pokiaľ ide o spôsob, akým premýšľajú o svojom podnikaní;
  • ak je to potrebné, náš tím vykoná podrobnú analýzu stratégie a prevádzky s cieľom identifikovať všetky možné problémy alebo oblasti na zlepšenie;
  • tvorba jasných a dosiahnuteľných akčných plánov na realizáciu stratégie;
  • podpora klientov pri implementácii akčných plánov a meraní výsledkov v porovnaní s preddefinovanými cieľmi a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti.

Prístup KPMG pomáha podnikateľským subjektom prehodnotiť svoju operačnú stratégiu a vyvážiť krátkodobé zlepšenia nákladov s dlhodobými zmenami.

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.