Mário Finka

Riaditeľ

KPMG na Slovensku

Mário má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb v rôznych odvetviach, so zameraním na oblasť IT a eGovernmentu.

Mário pôsobí na oddelení Management Consultingu v KPMG na Slovensku od roku 2018. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním poradenských služieb v rôznych odvetviach so zameraním na oblasť IT a eGovernmentu, ale aj v sektore energetiky a finančných službách. Má bohaté skúsenosti v oblasti manažérskeho poradenstva v oblasti optimalizácie procesov, produktovej a obchodnej stratégie, riadenia podnikových IT, ako aj v oblasti riadenia projektov a riadenia rizika informačných systémov.