Očakávaná recesia sa stala jednou z najväčších obáv top manažérov najväčších svetových spoločností. Napriek tomu viac ako polovica (56 %) z nich predpokladá, že bude mierna a krátka. Svoje stratégie prispôsobujú náročným časom, ale cítia sa na krízu lepšie pripravení ako v minulosti. Zameriavajú sa najmä na zlepšenie produktivity, riadenie nákladov a prehodnotenie digitálnej transformácie. Na vývoj globálnej ekonomiky sa dívajú optimisticky a veria, že v nadchádzajúcich troch rokoch bude znovu rásť. Tieto zistenia vyplynuli z globálnej štúdie KPMG CEO Outlook 2022. 

Generálni riaditelia sú optimistickí napriek očakávanej recesii

Viac ako 8 z 10 (86 %) generálnych riaditeľov popredných svetových spoločností očakáva, že v najbližších 12 mesiacoch dôjde k recesii. Po pandémii sa spolu s rastúcimi úrokovými sadzbami a infláciou stala jedným z najpálčivejších problémov, ktoré aktuálne riešia. Napriek tomu ich neopúšťa optimizmus a viac ako polovica si myslí, že recesia bude mierna a krátka. Perspektívu vývoja globálnej ekonomiky v nadchádzajúcich troch rokoch tiež vnímajú pozitívne a väčšina (71 %) opýtaných verí, že bude znovu rásť.

Aktuálne však čelia hospodárskemu poklesu, ktorý sťaží zotavenie spoločností po pandémii a podľa 71 % respondentov budúci rok dôjde k prepadu ich príjmov až o desatinu. V porovnaní s predchadzajúcimi krízami sa ale cítia byť lepšie pripravení na riešenie krátkodobých šokov a sústredia sa na zlepšenie produktivity, riadenie nákladov a prehodnotenie digitálnych stratégií. Tri štvrtiny respondentov (76 %) pripustili, že už museli prijať preventívne opatrenia na zníženie dopadov recesie. Takmer 40 % zastavilo nábor nových zamestnancov a skoro polovica nevylučuje možné znižovanie stavov v najbližších šiestich mesiacoch.

Napriek ekonomickej neistote medzi generálnymi riaditeľmi panuje mimoriadny záujem o fúzie a akvizície, ktorý vyjadrilo 85 % opýtaných. V čase vysokých úrokových sadzieb a nákladov na financovanie sú rýchle inovácie kľúčové pre zachovanie konkurencieschopnosti. Viac k vývoju v oblasti M&A transakcií v Európe a apetítu investorov v analytickom článku: Čo sa deje na trhu M&A po rekordnom roku 2021.

Prioritou sú digitálne investície

Z výsledkov prieskumu tiež vyplýva, že pri podpore rastu sa firmy chcú zamerať najmä na strategické partnerstvá, organický rast a riadenie geopolitických rizík. Až 81 % respondentov uviedlo, že vo svojich plánoch na riadenie rizík začali klásť väčší dôraz na geopolitické napätie najmä pre vážne narušenie dodávateľských reťazcov, ktoré – ako sa ukázalo vplyvom pandémie a vojny na Ukrajine – potrebujú byť optimalizovanejšie a odolnejšie.

Vyostrená geopolitická situácia zvýšila aj obavy z kybernetických útokov. Takmer tri štvrtiny organizácií (72 %) potvrdili, že majú pripravený plán, ako sa vysporiadať s ransomvérovým útokom. Zároveň, skoro štvrtina (24 %) generálnych riaditeľov priznala, že na kybernetické hrozby nie sú dostatočne pripravení.

Z pohľadu výdavkov sú pre generálnych riaditeľov prioritou digitálne investície. Až sedem z desiatich (72 %) respondentov uviedlo, že pre túto oblasť majú nastavenú ambicióznu investičnú stratégiu. Môže za to práve kombinácia rozšírenej práce na diaľku, vyššieho rizika kybernetických útokov a geopolitického napätia.

Pokrok v projektoch zameraných na udržateľnosť a ESG môže spomaliť

Top manažéri uznávajú význam ESG iniciatív pre zlepšenie finančnej výkonnosti a podporu rastu. Takmer polovica (45 %) súhlasí s tým, že pokrok v tejto oblasti má pozitívny vplyv na výsledky spoločnosti. Pre zhoršenie ekonomickej situácie však polovica na najbližšie mesiace pozastavuje alebo prehodnocuje svoje existujúce alebo pripravované ESG projekty, pričom tretina tak už urobila. 

O prieskume

Prieskum KPMG CEO Outlook 2022 bol realizovaný od 12. júla do 24. augusta 2022 na vzorke 1 325 generálnych riaditeľov z Austrálie, Kanady, Číny, Francúzska, Nemecka, Indie, Talianska, Španielska, Japonska, Veľkej Británie a USA. Vrcholoví manažéri v prieskume poskytujú svoj pohľad na ekonomický vývoj a firemné stratégie v najbližších 3 rokoch v kontexte súčasných geopolitických a ekonomických vývoj.