Monika Révayová

Hovorkyňa, Manažment značky

KPMG na Slovensku

Monika má viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti marketingu a komunikácie. V spoločnosti KPMG na Slovensku má na starosti agendu manažmentu značky naprieč všetkými komunikačnými kanálmi, vrátane externej a internej komunikácie, employer brandingu, reputačného manažmentu a tiež budovania značky v oblasti služieb poskytovaných spoločnosťou.

Dlhoročne pôsobila v poprednej svetovej konzultačnej sieti Grayling, kde bola zodpovedná za vedenie slovenskej pobočky. Zastrešovala aktivity v oblasti korporátnej komunikácie, brand buildingu, reputačného manažmentu, B2B, public affairs či employer brandingu pre veľké nadnárodné spoločnosti ako Google, Visa, Amazon, Lockheed Martin, BASF a ďalších. Svoju expertízu v rámci internej komunikácie doplnila počas pôsobenia v spoločnosti SPP, kde okrem iného viedla ako šéfredaktorka interný časopis. Pred príchodom do KPMG zabezpečovala koordináciu marketingových a komunikačných aktivít pre slovenský a český trh, vrátane content marketingu a komunikácie voči investorom v investičnej spoločnosti Crowdberry. Primárne sa zameriavala na brand awareness aktivity a zároveň viedla marketing investičných kampaní pre platformu a investičné fondy, vrátane tvorby komunikačných stratégií založených na podpore lokálnych firiem a ich príspevku pre spoločnosť a domácu ekonomiku.

Venovala sa tiež mentoringu a komunikačným tréningom, či konzultáciám pre firmy, neziskový sektor, ako aj obchodné komory pôsobiace na Slovensku.