Rekordný rok 2021 - najviac M&A transakcií za posledných 20 rokov v Európe

Celkový počet transakcií aj ich objem v Európe medziročne vzrástol o 41 % a zvýšila sa aj hodnota spoločností vo väčšine odvetví. Medziročný rast podielu na celkovom objeme realizovaných transakcií zaznamenali najmä sektory technológií a telekomunikácií ako aj priemyslu. V prípade technológií vlani došlo k 66-percentnému nárastu realizovaných transakcií.

pocet transakcii

M&A aktivita v prvom polroku 2022

Napriek nepriaznivým makroekonomickým výzvam úroveň M&A aktivity v prvom polroku 2022 príliš nezaostávala za rekordným rokom 2021. Investori však čelia oveľa nepredvídateľnejšiemu prostrediu v porovnaní s tým, na ktoré boli zvyknutí v uplynulých rokoch. V súčasnosti musia brať do úvahy narušené dodávateľské reťazce v dôsledku pandémie, pokračujúcu vojnu na Ukrajine či energetickú krízu. To všetko sa zároveň podpísalo pod výrazný rast inflácie v Európe.

Hlavným motívom pre M&A je konkurenčný tlak a digitálna transformácia. Firmy sa cez M&A snažia získať synergie, nové produkty, technológie, predajné kanály, zvýšiť profitabilitu a znížiť náklady.

europske m&a transakcie 1.polrok 2022

(H1 – prvý polrok)

najatraktivnejsie sektory 1.polrok 2022

(H1 – prvý polrok)

Najatraktívnejšie sektory v prvom polroku 2022

Technológie v súčasnosti patria medzi najatraktívnejšie v očiach strategických a finančných investorov a silná M&A aktivita v odvetví pokračuje aj v tomto roku. Najvyšší medziročný nárast o 11 % zaznamenal sektor nehnuteľností, nasledovaný priemyslom (+6%) a technológiami (+1%).

Očakávania investorov pre rok 2022 sú pozitívne

Private equity investori vidia vývoj M&A aktivity pozitívne. Celkovo 84 % private equity (PE) profesionálov očakáva aspoň taký dobrý rok ako 2021 a rast počtu uzavretých transakcií pripúšťa 63 %.

Počet obchodov v Európe za 1. štvrťrok 2022 je zatiaľ v súlade s výsledkami prieskumu medzi respondentmi z private equity. To naznačuje, že PE firmy stále hľadajú investičné príležitosti.

Aj podľa aktuálneho prieskumu KPMG sú investori private equity (PE) a rizikového rastového kapitálu (venture capital) optimistickí ohľadom roku 2022. Viac ako polovica zaznamenala nárast M&A aktivity vo svojom odvetví.

Mnohí sú však vo svojich plánoch konzervatívnejší v dôsledku rastúcej inflácie, zvyšovania úrokových sadzieb a neistých makroekonomických podmienok.

ocakavana zmena v pocte uzatvorenych transakcii

Hnací motor M&A v roku 2022

Čo aktuálne najviac zaujíma investorov?

Silný a ambiciózny manažérsky tím


Vybudovaný manažérsky tím je jedným z najdôležitejších aspektov, ktoré každá private equity firma hľadá v spoločnostiach, do ktorých chce investovať. Investori radi vidia, ak je manažérsky tím, resp. strategický riadiaci orgán firmy, nezávislý od jej majiteľov/zakladateľov. Aktuálny globálny prieskum KPMG zaznamenal dramatický posun v postojoch vrcholového manažmentu k fúziám a akvizíciám. Zaujíma sa o ne prevažná väčšina (87 %) respondentov. Firmy s vedením, ktoré preukazuje ambície a apetít ďalej rásť a vidia hodnotu a možnosti pre ďalšiu expanziu a rozvoj, výrazne vynikajú v hľadáčikoch investorov.

Rastová stratégia zameraná na vytváranie hodnoty cez synergie a inováciu


Investori do spoločností investujú buď kvôli diverzifikácii, rastu alebo vytváraniu hodnoty z výsledku spojenia obchodných činnosti. Pri raste a vytváraní hodnoty akvizíciou firiem sú kľúčové získané synergie na úrovni predajných kanálov, geografickej expanzie, nákladov a technologických alebo produktových inovácií. Až 72 percent generálnych riaditeľov tvrdí, že na získanie čo väčšej hodnoty z M&A transakcií si dávajú mimoriadne ciele v oblasti synergie.

ESG: výhodu majú tie spoločnosti, ktoré majú pokročilé programy zamerané na princípy udržateľnosti


Aktíva spravované európskymi fondami, označené ako udržateľné („sustainable“), dosiahli 4 bilióny eur, čo predstavuje takmer 40 % všetkých aktív, spravovaných fondami v EÚ. „Tento trend vnímame aj v našej praxi na lokálnom a regionálnom trhu v strednej a východnej Európe. Skúmanie ESG princípov pri realizácii M&A transakcie zo strany investorov je podstatnou súčasťou vyhodnotenia investičnej príležitosti a rozhodovania investičnej komisie private equity fondov,“ Andrej Zsoldos, senior manažér, Transakčné poradenstvo.

Schopnosť preukázať prevádzkový plán na prekonanie aktuálnych výziev na trhu


Solídny podnikateľský plán investorom ukazuje, že to cieľová firma so svojím podnikaním myslí vážne a že sa z dlhodobého hľadiska zamýšľa nad tým ako generovať zisk aj v čase nepriaznivých podmienok na trhu. Viac ako polovica investorov (58 %) hovorí, že významná transformácia prevádzkových modelov je nevyhnutná na tvorbu a maximalizáciu hodnoty z M&A.

Zameranie na technológie a digitálnu transformáciu.


Podniky sa roky zameriavajú na digitálnu transformáciu svojich prevádzok a pandémia zvýšila rýchlosť a rozsah zmien. Očakávame, že potreba digitálnej a obchodnej transformácie bude aj naďalej dôležitou hnacou silou obchodov vo všetkých sektoroch. Technológie firmám pomôžu zefektívniť procesy, zvýšiť efektivitu, zlepšiť produktivitu a ušetriť náklady.

Na veľkosti záleží: Trhová pozícia, medzinárodné pôsobenie a profitabilita


Významnosť trhovej pozície a rozsah medzinárodného pôsobenia, potenciál rastu a udržateľná ziskovosť sú základnými parametrami pre úspech podnikania a atraktivitu v očiach investorov. Ziskovosť je samozrejme kľúčová pre existenciu a vytváranie hodnoty spoločnosti, ale rastová stratégia je ukazovateľom dlhodobého úspechu. Pri pohľade na výsledky zaujímavých slovenských firiem (z hľadiska veľkosti a profitability), ktoré majú úroveň hospodárskej ziskovosti (EBITDA*) nad 1 milión eur, v období medzi 2017 a 2021 evidujeme rast celkovo o 18 %. To znamená, že slovenský trh je pre investorov čoraz zaujímavejším a to aj pre západoeurópskych strategických hráčov alebo pre private equity fondy.

*EBIDTA (výsledok hospodárenia pred odpočítaním úrokov, daní a odpisov) – metrika na pochopenie schopnosti podniku generovať peňažný tok pre svojich vlastníkov a na posúdenie prevádzkovej výkonnosti spoločnosti. Medzi investormi je to jedna z hlavných metrík, ktorá ich zaujme.

Dobré príležitosti existujú aj v náročných časoch

Európske private equity (PE) fondy v rokoch 2020 a 2021 nahromadili viac ako 200 miliárd EUR, ktoré majú k dispozícii na investície do privátnych firiem. Okrem toho, 89 % PE fondov dosiahlo ciele pre fundraising za prvý polrok 2022.

Mimoriadny záujem o fúzie a akvizície panuje aj napriek ekonomickej neistote. Podľa aktuálneho KPMG prieskumu CEO Outlook 2022 medzi generálnymi riaditeľmi svetových firiem ho vyjadrilo 85 % opýtaných. V čase vysokých úrokových sadzieb a nákladov na financovanie je totiž rýchle inovovanie kľúčové pre zachovanie konkurencieschopnosti.

Okrem toho tvorba strategických aliancií, M&A a joint venture sú pre takmer polovicu (46 %) top manažérov hlavnými stratégiami pre dosahovanie rastu v najbližších troch rokoch.

Zvažujete Fundraising alebo M&A transakciu? Kontaktujte nás

Súvisiaci obsah