Oceňovanie nelikvidných investícií a rôznych tried aktív je pre majiteľov firiem a správcov aktív náročná úloha vzhľadom na súčasnú neistotu na trhu, ktorú vyvolali geopolitické tlaky a ekonomické dôsledky energetickej krízy.

KPMG odborníci z celého sveta, ktorí sa venujú oceňovaniu, pravidelne sumarizujú informácie o súčasnej trhovej volatilite a zdôrazňujú kľúčové aspekty oceňovania v rámci svojho regiónu. Veríme, že vám tieto informácie pomôžu pri riešení výziev týchto dní.

  

Služby