Karol Balco

Riaditeľ, oddelenie oceňovania a finančného modelovania

KPMG na Slovensku

Karol je absolventom magisterského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave so zameraním na finančný manažment. Svoju kariéru začínal v KPMG v roku 2011 ešte počas štúdia na vysokej škole na pozícii asistenta na oddelení daňového poradenstva a neskôr na oddelení transakčného poradenstva. Po ukončení štúdia nastúpil do KPMG na plný úväzok. Štyri roky pôsobil ako analytik na oddelení transakčného poradenstva, špecializoval na ohodnocovanie spoločností, finančné modelovanie a M&A projekty. Následne 2 roky pracoval priamo s akcionármi v skupine Matador, kde asistoval pri kľúčových M&A a strategických projektoch. Bol zodpovedný za pravidelné ocenenie spoločností v portfóliu skupiny pre účel strategického riadenia a performance managementu. Po odchode z Matadoru pracoval 2 roky v Rakúsku ako manažér v Big4 spoločnosti. Vo februári 2020 sa vrátil do KPMG na Slovensku a aktuálne zastáva pozíciu riaditeľa a vedie Oddelenie oceňovania a finančného modelovania. Okrem rodnej slovenčiny hovorí po anglicky a po nemecky.

  • Magisterské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor finančný manažment

  • Znalec v odbore ekonómia manažment zapísaný na ministerstve spravodlivosti (SK)

  • MRICS

  • člen ACCA