Skúsenosti nám hovoria, že kvalita riadenia rizík sú dôležité pre každú firmu naprieč jej oddeleniami. Zároveň treba využiť možnosti, ktoré rôzne typy rizík prinášajú.

Odborníci z KPMG majú skúsenosti s riadením rôznych typov potenciálnych ohrození vašej firmy vrátane sprenevery, dodržiavania právnych predpisov, kapitálovej efektívnosti, riešenia sporov, ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti a dalších.

Ako vám vieme pomôcť

Kontaktujte nás

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

Súvisiaci obsah