Čím flexibilnejšie vie firma zareagovať na podvodné konanie, tým je dopad na jej podnikanie menší

S meniacim sa trhom vznikajú pre firmy nové príležitosti, ale aj nové riziká a potenciálne hrozby. To zahŕňa aj zvyšovanie sofistikovanosti podvodov a organizovanej trestnej činnosti, zložitejšie právne predpisy a regulácie, závislosť od nových/neznámych obchodných partnerov, sofistikovanejšie distribučné kanály atď.

Odborníci KPMG na forenzné služby využívajú účtovníctvo, vyšetrovacie metódy, technológie, ekonomické znalosti a zručnosti z jednotlivých odvetviach spolu s globálnym metodológiami, aby klientom pomáhali znižovať dopady podvodov na celkové fungovanie zasiahnutej organizácie.

Ako vám vieme pomôcť

Odborníci KPMG na forenzné služby využívajú účtovníctvo, vyšetrovacie metódy, technológie, ekonomické znalosti a zručnosti z jednotlivých odvetviach spolu s globálnym metodológiami, aby klientom pomáhali znižovať dopady podvodov na celkové fungovanie zasiahnutej organizácie.

Našim klientom pomáhame s:

  • vyšetrovaním podvodov, pochybení a korupcie;
  • preverovaním finančných prostriedkov, aktív, spoločností a jednotlivcov;
  • dodržiavaním právnych predpisov a regulačných opatrení;
  • riadením rizika pri nákupe alebo predaji podniku;
  • prevenciou a odhaľovaním podvodov alebo finančnej trestnej činnosti;
  • poskytujeme poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva a pri správe zmlúv;
  • poskytujeme podporu spoločnostiam a ich právnym poradcom, ktorí sú účastníkmi súdnych riadení alebo arbitráži.

Vieme tiež pomôcť klientom účinne vyriešiť problém s veľkým množstvom údajov a dokumentácie, spravovať a zverejňovať dôležité materiály alebo upozorniť na podvody, výrazné odchýlky, slabé miesta a obchodné príležitosti, ktoré vyplynú z firemných dát.

Ako budete profitovať z našej spolupráce

Proti podvodnému jednaniu odporúčame prioritne zavádzať preventívne opatrenia. Organizácie, ktoré účinne monitorujú a rýchlo reagujú, sú v lepšej pozícii nájsť úspešné riešenie na potenciálne škodlivé situácie. Tým znižujú nepriaznivé finančné, reputačné alebo prevádzkové vplyvy. Pre našich klientov preverujeme obchodné vzťahy a pomáhame im tak znižovať náklady vzniknuté v dôsledku podvodu a predchádzať súdnym sporom.


Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.