Pavol Adamec

Výkonný riaditeľ, Riadenie rizík

KPMG na Slovensku

Pavol je absolventom inžinierskeho štúdia na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v oblasti Informatika. Počas svojej odbornej kariéry od roku 1994 pracoval prevažne v oblasti technológií a riadenia rizika. Cez svoje pôsobenie vo viacerých spoločnostiach získal skúsenosti vzťahujúce sa k technológiám a riadeniu rizika tak z pohľadu klienta ako aj poradenskej firmy. Je držiteľom viacerých profesných certifikátov – Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT).

  • Inžinier v oblasti Informatika, ​Certified

  • Information Systems Auditor (CISA), Certified

  • Information Security Manager (CISM)

  • Certified Information Systems Security Professional (CISSP)

  • Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT)

  • ​Člen Rady ISACA Slovensko