KPMG na Slovensku vám s radosťou predstavuje publikáciu Slovenské compliance štandardy, ktorá vznikla pod záštitou združenia Slovak Compliance Circle. Ide o prvú slovenskú publikáciu, ktorá sa venuje téme regulovaných odvetví. Jej autormi sú členovia Slovak Compliance Circle s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti compliance v nadnárodných firmách, vrátane nášho kolegu Mikuláša Hodovanca z oddelenia riadenia rizík.

Cieľom publikácie je priniesť pohľad compliance officera na problematiku compliance, objasniť dôvody jej nevyhnutnosti v súkromných spoločnostiach a poskytnúť aj malým a stredným podnikom zrozumiteľný návod na zavedenie konkrétnych compliance procesov. Téma compliance je predovšetkým o firemnej kultúre, hodnotách, integrite, transparentnosti a dôvere budovanej z najvyšších poschodí, a preto bude táto publikácia skvelou príručkou pre každého, kto prichádza s compliance do styku.

Iniciatíva Slovak Compliance Circle vznikla v roku 2013 ako reakcia na tendenciu prevažujúcu v rámci slovenského podnikateľského prostredia ohľadne úrovne etického správania všeobecne aplikovaného a akceptovaného na slovenskom trhu. S cieľom zmeniť tento stav, sa niekoľko spoločností, vrátane KPMG na Slovensku, spojilo a vypracovalo koncept združenia Slovak Compliance Circle. Vychádzajúc zo silného záujmu a s dôrazom na podporu tejto témy viacerými kľúčovými biznis lídrami na Slovensku, zakladajúci členovia stanovili, že misiou navrhovaného združenia bude propagácia a presadzovanie princípov compliance a podnikateľskej etiky v krajine.

V prípade záujmu o elektronickú verziu publikácie kontaktujte tajomnik@slovakcompliancecircle.sk.