KPMG Previerka súladu so zákonom zabezpečí, že vaša firma bude mať všetky otázky v oblasti požiadaviek stanovených zákonom doriešené. Pozrieme sa, či nemáte vo svojich financiách skryté hrozby. Následne vypracujeme odporúčania ako postupovať, aby tieto hrozby neprerástli do niečoho vážnejšieho.


KPMG Previerka súladu so zákonmi vám ukáže, kde hrozia potenciálne riziká

Spolupracovať budete s najlepšími odborníkmi. Nájdeme rizikové oblasti a odporučíme vám, ako ďalej postupovať. Cena je vždy vopred prediskutovaná, takže vás nebudú čakať žiadne prekvapenia.

Zvýšte hodnotu svojej firmy v očiach investorov

Hodnota firmy je zakorenená v číslach a reputácii. Pomôžeme vám obstáť v očiach súčasných aj budúcich investorov.

Nepútajte zbytočne pozornosť kontrolných orgánov

Väčšine sankcií, ktoré ukladá daňový úrad, je možné zabrániť prevenciou. Nestrácajte čas a zdroje riešením problémov, spôsobených nedopatrením.

Robte strategické rozhodnutia na základe skutočných čísiel

Zistite ako ste na tom už dnes a robte plány do budúcna s plnou dôverou v to, že spĺňate všetky zákonné požiadavky.

Ak si chcete len overiť, či vaša firma spĺňa všetky legislatívne požiadavky, môžete tak urobiť pomocou nášho základného Skríningu

Je to rýchly spôsob, ako zistiť, či je všetko v poriadku. Potrebujeme na to iba IČO vašej firmy. Skríning je bezplatný a bez zapojenia tretích strán. Je to len medzi vami a KPMG.


Prípadová štúdia

Klient
Lokálna, rýchlo rastúca firma zo sektoru maloobchodu, ktorá pôsobí v segmente potravín a nápojov 

Východisková situácia
Klient si nebol istý, či spĺňa všetky požiadavky, ktoré na oblasť jeho podnikanie kladie zákon. Potreboval poradiť, aký produkt alebo služba z portfólia KPMG bude najviac vyhovovať jeho potrebám.

Náš prístup
Urobili sme Previerku súladu so zákonom, ktorá je efektívnym a účinným nástrojom na pochopenie toho, aký je súčasný stav súladu firmy so zákonnými požiadavkami, a zároveň na ktorých oblastiach je potrebné zapracovať.

Výsledok
Naša Previerka súladu so zákonom poskytla klientovi prehľad o súlade firmy si zákonnými pravidlami a predpismi, ako aj jasné odporúčania, ako je možné vyriešiť prípadný nesúlad. Vďaka našim odporúčaniam sa zabezpečila spoľahlivá vnútorná kontrola zákonných požiadaviek, na ktorú sa zakladatelia spoločnosti aj prípadní investori môžu v budúcnosti spoľahnúť. Prístup KPMG tímu zabezpečil, že nevznikli žiadne nové oblasti, ktoré treba mať v hľadáčiku a klient mohol pokračovať v úspešnom raste.


Kontaktujte nás

Ak si želáte informácie o tom, ako môžeme pomôcť vašej firme alebo si chcete dohodnúť stretnutie, kontaktujte nás.