Naše riešenia na vaše problémy - daňové, právne a účtovné poradenstvo pod jednou strechou

Trápi vás zvyšujúca sa náročnosť účtovných, daňových a právnych predpisov? Chýbajú vám kvalifikovaní a skúsení účtovníci? Máte nepresné dáta, pre ktoré robíte nesprávne obchodné rozhodnutia a čelíte problémom s daňovým úradom?

Ako vám vieme pomôcť

KPMG na Slovensku poskytuje inovatívny a moderný spôsob externého vedenia účtovníctva a vytvára tak pridanú hodnotu pre klienta.

Naše komplexné účtovné služby sú založené na moderných technológiách, vždy v súlade s aktuálnou reguláciou a za konkurenčné ceny vypočítané transparentným spôsobom. Vaše zložité problémy vám pomôže riešiť náš tím špecializovaných KPMG účtovníkov a viac ako 300 skúsených profesionálov v oblasti účtovných, daňových a právnych predpisov.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.


Účtovné služby

Finančné účtovníctvo

 • štatutárne účtovníctvo
 • kompletná príprava finančných výkazov
 • komplexné vedenie účtovníctva
 • analýza a optimalizácia účtovných procesov
 • finančná analýza a finančné plánovanie
 • účtovné poradenstvo

Mzdová agenda

 • mzdové účtovníctvo
 • poradenstvo v oblasti miezd
 • zhodnotenie mzdového systému

Manažérsky kontroling

 • príprava manažérskych výkazov
 • tvorba systému výkazníctva
 • príprava prognóz a rozpočtov
 • zlepšovanie interných procesov
 • analýzy finančnej výkonnosti

Ostatná administratíva

 • príprava faktúr
 • spracovanie platobných príkazov
 • štatistické výkazníctvo
 • spracovanie cestovných príkazov
 • podnikové kancelárske práce

Daňové a právne služby

Daňové služby

 • príprava daňových priznaní k dani z príjmov právnických osôb,
 • poradenské služby v oblasti dane z príjmov právnických osôb zamerané na domácu a zahraničnú daňovú legislatívu vrátane štruktúrovania transakcií,
 • služby transferového oceňovania, vrátane prípravy transferovej dokumentácie,
 • daň z pridanej hodnoty a komplexné poradenské služby, zastupovanie pri daňových kontrolách.

Právne služby

 • poradenstvo v otázkach práva obchodných spoločností a zmluvného práva,
 • poradenstvo v oblasti compliance (napr. archívnictvo, ochrana osobných údajov) a pracovnoprávnej oblasti,
 • registrácia v registri partnerov verejného sektora,
 • ad hoc právne poradenské služby v iných odvetviach práva.