KPMG na Slovensku aj tento rok podporí Olympiádu Mladý účtovník, v rámci ktorej si svoje sily merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. Už 26. ročník olympiády pripravuje KROS v spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Študenti majú možnosť získať hodnotné ceny a dostať sa na prestížne univerzity bez prijímacích skúšok. Okrem toho dostane 30 postupujúcich do druhého kola olympiády pozvanie na deň otvorených dverí v KPMG na Slovensku a traja najlepší študenti dostanú exkluzívnu možnosť absolvovať vo firme aj platenú stáž.

„V KPMG na Slovensku sme veľmi radi, keď môžeme podporiť mladé talenty. Veríme, že im praktická skúsenosť zo stáže v našej firme pomôže nahliadnuť do svojej možnej budúcnosti a otvorí im dvere k rôznym príležitostiam,“ uviedol Marek Masaryk, Associate Partner KPMG na Slovensku.